Kontaktutvalget (filarkiv)

Her finner du arkivert informasjon fra Kontaktutvalget (KU). KU har en overordnet styring av innsatsen i Miljøpakken. I utvalget sitter ordførerne i Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, fylkesordføreren i Trøndelag, Statsforvalteren i Trøndelag og en representant for ledelsen i hhv Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Møter som er nyere enn 2017 finnes her.

Møter 2015

KU 03.12.2015
KU 02.10.2015
KU 25.06.2015
KU 29.04.2015
KU 04.02.2015

Møter 2014

KU 31.10.2014
KU 05.09.2014
KU 26.05.2014
KU 11.04.2014
KU 10.02.2014
KU 06.01.2014

Møter 2013

KU 01.11.2013
KU 04.10.2013
KU 14.06.2013
KU 03.05.2013
KU 20.03.2013

Møter 2012

KU 14.12.2012
KU 16.11.2012
KU 25.10.2012
KU 28.09.2012
KU 08.06.2012
KU 16.05.2012
KU 11.05.2012
KU 01.03.2012