Holdninger og meninger

Hvordan synes innbyggerne det er å reise i Miljøpakke-land? Har det blitt tryggere å sykle? Er det OK å bruke bompenger, og hvordan har holdningene endret seg over tid?

Dette mener folk

Miljøpakken - Holdningsundersøkelse september 2022

Meningsmålere stiller en rekke spørsmål til folk på vegne av Miljøpakken to ganger i året. Det gjelder blant annet hvordan det er å reise i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal – og om synet på bruk av bompenger.

Jeg er positiv til Miljøpakken

Jeg er fornøyd med hverdagsreisen min

Det er trygt å sykle

Tilgangen til kollektivtransport er god

Sammenlignet med storbyene

Norsk trafikkbarometer 2019

Annethvert år spør Norges Automobil-Forbund (NAF) hvor fornøyd eller misfornøyd folk er med det å reise i de største byene. Vi kan sammenligne Trondheimsområdet med andre byregioner.

Jeg er fornøyd med hverdagsreisen min (2019)

Det er bra å være trafikant i byen min (2021)

Kollektivtilbudet i byen er bra (2021)

Oppfatter du det som trygt å sykle i byen (2021)?

Jeg har kjennskap til bypakken i byen min (2019)

Det er greit at bypakker finansieres med bompenger (2019)

Utvikling over tid

Holdningsundersøkelse

Meninger endrer seg. Det gjelder også synet på Miljøpakken, på Miljøpakkens tiltak og på hvordan det er å reise og bo i kommunene våre. Se pdf-filer nederst for flere data også om Melhus, Malvik og Stjørdal.

Holdning til bompenger i Trondheim

Holdning til gjennomgående kollektivfelt i Trondheim

Originale dokumenter