Kontakt

Flere aktører er involvert i Miljøpakken. Lurer du på hvem du bør spørre om hva? Ta kontakt med en av oss, så hjelper vi deg!

Miljøpakken, presse og generelle spørsmål

Oddgeir Myklebust
Leder i sekretariatet
Telefon; 97 97 40 76
oddgeir.myklebust@trondheim.kommune.no

Mobilitetsrådgiving

mobilitet@miljopakken.no

Prosjektkontor, Statens vegvesen

Statens vegvesen har et eget prosjektkontor for Miljøpakken med ansvar for utbyggingen av rv. 706 Sluppen–Stavne.

Martin Jusnes Engum
Prosjektleder, Nydalsbrua
Telefon: 95 16 54 74Bompenger: Vegamot

Telefon: 73 82 48 80

vegamot.no

Kollektivtransport: AtB

Telefon: 02820

atb.no