Kontakt

Bilde av sykkel på sykkelvei

Flere aktører er involvert i Miljøpakken. Lurer du på hvem du bør spørre om hva? Ta kontakt med en av oss, så hjelper vi deg!

Statens vegvesen
Kristin Gjærevoll
tlf 996 45 913
kristin.gjarevoll@vegvesen.no

Miljøpakkens prosjektkontor

Trondheim kommune
Hans Kringstad
tlf 905 48 998
hans.kringstad@trondheim.kommune.no

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Jørn Arve Flått
tlf 934 58 914
jorfl@trondelagfylke.no

Trøndelag Bomveiselskap
tlf 815 58 001
www.trondelagbomveiselskap.no

AtB
tlf 02820
atb.no