Kontakt

Flere aktører er involvert i Miljøpakken. Lurer du på hvem du bør spørre om hva? Ta kontakt med en av oss, så hjelper vi deg!

Miljøpakken, presse og generelle spørsmål

Camilla Valle Bakke, kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 97 77 37 68
camilla.valle.bakke@trondheim.kommune.no

Hans Kringstad, kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 90 54 89 98
hans.kringstad@trondheim.kommune.no

Mobilitetsrådgiving

mobilitetsradgiver@trondheim.kommune.no

Prosjektkontor, Statens vegvesen

Statens vegvesen har et eget prosjektkontor for Miljøpakken med ansvar for utbyggingen av rv. 706 Sluppen–Stavne.

Martin Jusnes Engum
Prosjektleder, Nydalsbrua
Telefon: 95 16 54 74
martin.engum@vegvesen.noBompenger: Vegamot

Telefon: 73 82 48 80

vegamot.no

Kollektivtransport: AtB

Telefon: 02820

atb.no