Kontakt

På grunn av ferieavvikling tar vi kun henvendelser per epost, og det kan det ta lengre tid enn vanlig å få svar.

Miljøpakken generelle spørsmål

Annika Marstrand, Miljøpakkens sekretariat
annika.dahlstrom.marstrand@trondheim.kommune.no

Bente Gravaas, Miljøpakkens sekretariat
bente.gravaas@trondheim.kommune.no

Miljøpakken, presse

Camilla Valle Bakke, kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 97 77 37 68
camilla.valle.bakke@trondheim.kommune.no

Generelle spørsmål om mobilitet og samferdsel, Trondheim kommune

På denne nettsiden til Trondheim kommune kan du få svar på det meste om trafikksikkerhet, støy, mobilitet, veger og ferdsel:

https://www.trondheim.kommune.no/org/naring-samferdsel-klima-og-miljo/Mobilitets-og-samferdselsenheten/

Klage på manglende brøyting eller strøing i Trondheim?

Les mer om vinterdrift

Bompenger: Vegamot

Telefon: 73 82 48 80

vegamot.no

Kollektivtransport: AtB

Telefon: 02820

atb.no