Kontakt

Flere aktører er involvert i Miljøpakken. Lurer du på hvem du bør spørre om hva? Ta kontakt med en av oss, så hjelper vi deg!

Miljøpakken, generelle spørsmål

Hans Kringstad
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 905 48 998
hans.kringstad@trondheim.kommune.no

Daniel Milford Flathagen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon 911 73 700
daniel.flathagen@trondheim.kommune.no

Mobilitetsrådgiving

mobilitetsradgiver.mobilitetsamferdsel@trondheim.kommune.no

Prosjektkontor, Statens vegvesen

Statens vegvesen har et eget prosjektkontor for Miljøpakken med ansvar for utbyggingen av E6 Trondheim–Melhus og rv. 706 Sluppen–Stavne.

Almar Aronsen
Prosjektleder, Nydalsbrua
Telefon: 950 42 467

Odd Jostein Haugen
Prosjektleder, E6
Telefon: 917 44 075

Sentralbord: 22 07 30 00

Bompenger: Vegamot

Telefon: 73824870

vegamot.no

Kollektivtransport: AtB

Telefon: 02820

atb.no