Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Fram til 2025 gjennomfører vi flere hundre små og store prosjekter både for deg som går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Her kan du se prosjektene, og når de blir ferdige. Bruk filtrene under til å finne det som er viktigst for deg – enten du går, sykler, tar buss eller kjører bil.

Gå til kart

Miljøpakken logo

John P. Kroglunds veg

Ferdig (2017)

Tre korte og hyggelige snarveger fra John P. Kroglunds veg til bussholdeplassen i Kongsvegen har fått nytt dekke. Stigningen opp […]

Miljøpakken logo

Til Stabbursmoen skole

Ferdig (2017)

Miljøpakken har bygd bedre dekke og etablert lys langs denne viktige forbindelsen til Stabbursmoen skole. Strekningen er på 130 meter. […]

Miljøpakken logo

Kongens gate

Planlagt

Planprogram på høring nå! Miljøpakken skal oppgradere Kongens gate. Kongens gate er en viktig trase for trikk og buss, og […]