2 min
Se alle aktueltsaker

Flere reiser grønt i Miljøpakkens område

Resultatene fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) 2023 viser en positiv utvikling ved at andelen miljøvennlige reiser øker på bekostning av andelen bilreiser fra 2022 til 2023. Til tross for dette, er Miljøpakken fortsatt langt unna å nå nullvekstmålet.

Les mer
2 min

For bedrifter: Støtte til kjøp av el-lastesykkel

4 min

Archie (2) og Benjamin (32) kåret til Årets syklister 2023

Bilde av de tre sykkellederne med hver sin sykkeltrøye.
3 min

Her er det lettest å bli sprek på vei til og fra jobb

Transportmiddelfordeling

Reisevaneundersøkelsen 2022

Miljøvennlig reise

Hvor mange av reisene våre er en biltur, og hvor mange er miljøvennlige? Staten krever at personbiltrafikken ikke skal øke.

Totalt alle kommuner

Bilreiser: 54%

2% fra 2019

Miljøvennlig reise: 43%

2% fra 2019

Annet: 3%

0% fra 2019