Kari-Anne Rørstad
8 min
Se alle aktueltsaker

75 snarveier til en mer effektiv hverdag

Gående er smarte og effektive – de finner alltid raskeste og letteste trasé, enten den finnes fra før eller ikke. De siste årene har Miljøpakken oppgradert og etablert en rekke slike snarveier i Trondheim. Kanskje har du en i nabolaget du ikke har oppdaget?

Les mer

Transportmiddelfordeling

Reisevaneundersøkelsen 2019

Miljøvennlig reise

Hvor mange av reisene våre er en biltur, og hvor mange er miljøvennlige? Staten krever at personbiltrafikken ikke skal øke.

Totalt alle kommuner

Bilreiser: 57%

1% fra 2013/2014

Miljøvennlig reise: 43%

1% fra 2013/2014