Syklister i Innherredsveien
8 min
Se alle aktueltsaker

Lavere utslipp, men færre miljøvennlige reiser

Den årlige evalueringen av Miljøpakkens måloppnåelse ble i sommer behandlet i Kontaktutvalget. Evalueringen viser god utvikling for de fleste av Miljøpakkens mål, men det viftes forsiktig med røde flagg for det overordnede nullvekstmålet.

Les mer

Transportmiddelfordeling

Reisevaneundersøkelsen 2019

Miljøvennlig reise

Hvor mange av reisene våre er en biltur, og hvor mange er miljøvennlige? Staten krever at personbiltrafikken ikke skal øke.

Totalt alle kommuner

Bilreiser: 57%

1% fra 2013/2014

Miljøvennlig reise: 43%

1% fra 2013/2014