4 min
Se alle aktueltsaker

Ti nye tiltak som forandrer Trondheim

Miljøpakken har bygd om Trondheim, og forvandlinga fortsetter. Over 260 prosjekt ligger inne for utredning, planlegging eller som byggeklare tiltak. Her er ti av anleggene som har startet i 2022, eller får oppstart ganske snart.

Les mer

Transportmiddelfordeling

Reisevaneundersøkelsen 2019

Miljøvennlig reise

Hvor mange av reisene våre er en biltur, og hvor mange er miljøvennlige? Staten krever at personbiltrafikken ikke skal øke.

Totalt alle kommuner

Bilreiser: 57%

1% fra 2013/2014

Miljøvennlig reise: 43%

1% fra 2013/2014