Snarvei i Jacob Rolls gate
3 min
Se alle aktueltsaker

Vi nærmer oss snarvei nummer 100

Miljøpakken drysser gode snarveier ut over byen. I år kan vi nå en milepæl ved å sette i stand smart tråkk nummer 100.

Les mer

Transportmiddelfordeling

Reisevaneundersøkelsen 2019

Miljøvennlig reise

Hvor mange av reisene våre er en biltur, og hvor mange er miljøvennlige? Staten krever at personbiltrafikken ikke skal øke.

Totalt alle kommuner

Bilreiser: 57%

1% fra 2013/2014

Miljøvennlig reise: 43%

1% fra 2013/2014