2 min
Se alle aktueltsaker

Bil: Ned i Trondheim – opp i Skaun

Bilbruken har gått litt ned i Miljøpakke-land samlet, og mest i Trondheim. Byen er klart grønnest. I Melhus og Skaun kjørte folk mer enn i 2019. Mye mer i Skaun, som nylig ble med i Miljøpakken.

Les mer
Alle partene i miljøpakken klare til signering
2 min

Ny byvekstavtale signert – Orkland og Skaun blir med i Miljøpakken 

3 min

Biltrafikken øker – kan gi nye bommer

3 min

Miljøpakken 2022: 39 % bompenger

Transportmiddelfordeling

Reisevaneundersøkelsen 2022

Miljøvennlig reise

Hvor mange av reisene våre er en biltur, og hvor mange er miljøvennlige? Staten krever at personbiltrafikken ikke skal øke.

Totalt alle kommuner

Bilreiser: 54%

2% fra 2019

Miljøvennlig reise: 43%

2% fra 2019

Annet: 3%

0% fra 2019