Kontaktutvalget

Her finner du informasjon fra Kontaktutvalget (KU). KU har en overordnet styring av innsatsen i Miljøpakken. I utvalget sitter ordførerne i Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Orkland og Skaun, fylkesordføreren i Trøndelag, Statsforvalteren i Trøndelag og en representant for ledelsen i hhv Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Møteplan vår 2024: 26. januar, 19. april, 16. mai og 7. juni. 

Møter som er eldre enn 2018 finnes her.