Kontaktutvalget

Her finner du informasjon fra Kontaktutvalget (KU). KU har en overordnet styring av innsatsen i Miljøpakken. I utvalget sitter ordførerne i Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, fylkesordføreren i Trøndelag, Statsforvalteren i Trøndelag og en representant for ledelsen i hhv Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.
Møteplan 2022: 2/2, 17/3 (avlyst), 6/4, 13/5, 10/6.

Møter som er eldre enn 2015 finnes her.