Kontaktutvalget

Her finner du informasjon fra Kontaktutvalget (KU). KU har en overordnet styring av innsatsen i Miljøpakken. I utvalget sitter ordførerne i Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, fylkesordføreren i Trøndelag, Statsforvalteren i Trøndelag og en representant for ledelsen i hhv Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.
Møteplan høst 2022: 26/8, 23/9, 7/10, 9/11, 2/12.

Møter som er eldre enn 2018 finnes her.