Kontaktutvalget

Her finner du informasjon fra Kontaktutvalget (KU). KU har en overordnet styring av innsatsen i Miljøpakken. I utvalget sitter ordførerne i Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, fylkesordføreren i Trøndelag, Statsforvalteren i Trøndelag og en representant for ledelsen i hhv Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Møteplan høst 2023: 22. september, 10. oktober, 17. november, 1. desember. Alle møter kl. 9-13.

Møter som er eldre enn 2018 finnes her.