Hva er Miljøpakken?

Svar: Et samarbeid for bedre transport og mindre utslipp, kork og trengsel. Befolkningen i og rundt Trondheim vokser raskt. Det gir mer trafikk, lengre køer og dårligere luft – hvis vi ikke gjør noe.

Mindre kø, bedre klima, mer attraktive bysentrum

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Vi skal kutte køer og utslipp av klimagasser, og alle skal komme lett og trygt fram. Gjennom byvekstavtalen har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om vi blir flere innbyggere,

hvem er miljøpakken?

Miljøpakken består av staten, fylket og kommunene i trondheimsområdet. Les mer om samarbeidet her.

Kutter tre mil bilkø

På én time i morgenrushet over Elgeseter bru kutter bussene nesten tre mil med bilkø, og de som sykler og går, kutter fem kilometer kø. Til sammen tilsvarer det en sammenhengende kø fra Trondheim til Børsa, eller fra Trondheim til Stjørdal. Når flere sykler, går eller tar buss, blir det kortere kø for dem som må kjøre bil. I tillegg får alle renere luft.

Miljøpakke-land består av kommunene Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal, Orkland og Skaun. Melhus, Malvik og Stjørdal ble med i 2019, Orkland og Skaun i 2023.

Flere hundre små og store prosjekter

Ved å få flere til å sykle, gå eller ta buss, skaper vi et bedre byområde for alle. Fram til og med 2033 gjennomfører Miljøpakken flere hundre små og store prosjekter både for deg som bruker beina, velger kollektivt eller kjører bil. Det gjør Trondheim og nabokommunene til et bedre sted.

Halvparten av pengene i Miljøpakken har gått til å bygge vei, den andre halvparten er fordelt mellom kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet, støyskjerming og gåing. Økte inntekter fra staten gjør at miljøvennlig transport nå får en større andel av investeringene.

Andelen bompenger faller til under 40 prosent, mens statens andel øker. I 2019 ble Melhus, Malvik og Stjørdal med i Miljøpakken i tillegg til Trondheim. Orkland og Skaun kom med i september 2023. Kommunene samarbeider med Trøndelag fylkeskommune og staten, og sammen bestemmer de hvordan vi skal bruke mange milliarder kroner for å sikre god framkommelighet og bedre byområder.

Nye holdninger med glimt i øyet – snurr film!