Økonomi

Miljøpakken får penger fra kommunene, fylket, staten og bomavgifter. Totalt blir dette ca. 27 milliarder kroner fra 2010 til 2029.

Finansiering av miljøpakken fordelt etter kilde:

Pengene går inn i en felles pott. Her ser du hvor stor andel de forskjellige finansieringskildene utgjør i Miljøpakken. Beløpene endrer seg litt over tid og er avrundet.

Stat - NTP og andre midler

8700 millioner

Stat - belønningsmidler

5400 millioner

Bompenger

10100 millioner

Trøndelag fylkeskommune

1300 millioner

Kommuner

400 millioner

Momskompensasjon mm

1200 millioner

Hva brukes pengene på?

Under ser du hvordan pengene i Miljøpakken blir brukt i hele perioden 2009-2029. Dette er anslag og fordelingen endrer seg over tid.
Ca 2,5 milliarder kroner er foreløpig ikke fordelt og fungerer som en buffer. Samtidig har store planlagte prosjekt som Byåstunnelen, Johan Tillers veg del 2 og Brundalsforbindelsen ennå ikke fått penger.

6 000 millioner

Veg

6 000 millioner

10 500 millioner

Kollektiv

10 500 millioner

4 800 millioner

Sykkel

4 800 millioner

900 millioner

Trafikksikkerhet

900 millioner

400 millioner

Miljø

400 millioner

Øvrige poster

Gåing

400

Planlegging, adm., mobilitetsrådgivning, komm., mm

600

Renter, lån

500

Hva har vi brukt til nå?

Til nå er drøyt 30 prosent av totalbudsjettet brukt. Det tilsvarer knapt ca 10 av 27 milliarder. Nærmere halvparten gikk til vegbygging de første ti årene. Mye vil skje fram til 2030. Planlagte og pågående prosjekter finner du på Miljøpakkens prosjektsider.

Satsingen gir resultater

Mange flere reiser miljøvennlig enn da Miljøpakkens arbeid startet. Bilbruken har holdt seg ganske stabil selv om vi har blitt mange flere innbyggere. Folk er jevnt over godt fornøyd med hvordan det er å reise i byområdet.

Fotgjenger i Trondheim