Nyheter

Sluppenplan på høring
Nå er forslaget til reguleringsplan for Nydalsbrua og området rundt…
Framtidas transport: Lydløst, hengende tog over Bjørndalen?
Lydløst og uten fører krysser det hengende minitoget Bjørndalen med…
Sluppen: Tilbyr el-sykler i stedet for bil
Kjeldsberg Eiendom har kjøpt inn elsykler til gratis bruk for…
Superbuss: Se 47 byggeklare prosjekter – en stasjon kommer nær deg
26. april ga bystyret og fylkestinget klarsignal til å starte…
Gang- og sykkelveg gjenåpner
Gang- og sykkelvegen forbi forbrenningsanlegget på Hårstad gjenåpner til 17.…
Fortau på Gildheim
Denne uka starter byggingen av fortau til holdeplassen på Gildheim.
Omlegging av E6 på Jaktøyen ved Melhus
E6 på Jaktøyen nord for Melhus blir lagt om i…
Ny rundkjøring på Sandmoen
Ei ny rundkjøring på E6 ved Sandmoen tas i bruk…
Skal fjerne midtrekkverk på E6 ved Sandmoen
Midtrekkverk ved Sandmoen bru skal fjernes, se rød strek på…