Aktuelt

4 min

Ti nye tiltak som forandrer Trondheim

Miljøpakken har bygd om Trondheim, og forvandlinga fortsetter. Over 260 prosjekt ligger inne for utredning, planlegging eller som byggeklare tiltak. Her er ti av anleggene som har startet i 2022, eller får oppstart ganske snart.

Les mer
2 min

Sluppen: Midlertidig stengt holdeplass og nye busstraseer

Litt verre for å kunne gjøre det mye bedre: Metrobuss-holdeplassen på Sluppen vil være stengt fra 23. mai til oktober.

Les mer
4 min

En av fire er negativ til bompenger

Halvparten i trondheimsområdet er positive til bompenger og mener grovt sett det er riktig valg å la deler av bompengene gå til andre tiltak enn bilvei. Det viser en fersk holdningsundersøkelse.

Les mer
2 min

Nå utvider vi varigheten på enkeltbilletten

Fra 16. mai vil enkeltbilletter i helg, helligdager og kvelder etter kl. 18 vare i tre timer. Dette er nok et tiltak i Miljøpakkens satsing for et billigere og bedre kollektivtilbud.

Les mer
2 min

Bjørndalen åpnes for trafikk fredag ettermiddag

Fredag blir det igjen mulig å kjøre Fv 6682 gjennom Bjørndalen. Vegen har vært stengt siden november pga bygging av Saupstadbrua.

Les mer
2 min

Sikter mot utslippsfrie anleggsplasser

Partene i Miljøpakken har vedtatt en felles ambisjon om at anleggsvirksomheten i miljøpakkeprosjekter skal bli utslippsfri innen 2025. Dette kan bidra til å skape en konkurransedyktig grønn anleggssektor i hele Trøndelag.

Les mer
2 min

Sykkelservice 30. april 2022

Nå er våren endelig her – men er sykkelen din beredt? Miljøpakken tilbyr gratis sykkelservice flere steder i vår.

Les mer
3 min

Forslag: 60 kr for å parkere på jobb

Politikerne vil kutte i gratis bilparkering på jobb for ansatte og folkevalgte i Trondheim kommune. Folk skal lokkes fra bil til buss og sykkel.

Les mer
Politisk styringsgruppe 2022
3 min

Møte i politisk styringsgruppe

17. mars møttes politisk styringsgruppe for byvekstavtalen i trondheimsområdet. Her finner du presentasjonene fra møtet.

Les mer