Sykkelkart Trondheim – sommer og vinter

Sykkelkart Trondheim (Open street map)

Kartet under viser ca 140 km sykkelanlegg som skal ha særlig god standard om vinteren med. Rødt betyr praktisk talt snø- og isfritt, noe som krever bruk av salt. Saltinga blir forsøkt holdt på et minimum. Midler fra Miljøpakken finansierer forsøk med helt snø- og isfrie strekninger.

Blått betyr god standard med hyppig brøyting og strøing, men ikke salting for å få det isfritt.

Vintersykling – kart du kan zoome inn på

Klage på brøyting eller strøing?
Det finnes dessverre ikke felles klagemottak for vegeierne staten, fylket og kommunen. Her varsler du:
• Statens vegvesen (riksveg): vts-midt@vegvesen.no eller telefon 175
• Trøndelag fylkeskommune (fylkesveg): postmottak@trondelagfylke.no
• Trondheim bydrift (kommunal veg): Nettjeneste

Les mer om vinterdrift

Sykkelstrategi for Trondheim