Sykkelkart Trondheim – sommer og vinter

Sykkelkart Trondheim (Open street map)

Kartet under viser ca 150 km sykkelanlegg som skal ha særlig god standard om vinteren med. Rødt betyr praktisk talt snø- og isfritt, noe som krever bruk av salt. Saltinga blir forsøkt holdt på et minimum. Midler fra Miljøpakken finansierer snø- og isfrie strekninger.

Blått betyr god standard med hyppig brøyting og strøing, men ikke salting for å få det isfritt.

Vintersykling – kart du kan zoome inn på

Dette ligger i kravene

Barvegstandard (GsA), snø- og isfri vei, såfremt væreforholdene tillater det.

Kostemaskiner og salt brukes for å oppnå svart asfalt. Ved værforhold hvor salt ikke gir ønsket effekt er kravet et hardt og jevnt snø- og isdekke med maks 1 cm løs snø

Krav: Når det snør skal det maks gå to timer mellom hver brøyting. “Innpåhiv» fra parallell vei skal fjernes innen to timer.

Unntak fra tidskravet ved større snøfall, dvs mer enn 20 cm på 4 timer eller 60 cm på 72 timer.

Kravene gjelder mellom klokka 06 og 23.

Vintervegstandard (GsB), hardt og jevnt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø.

Krav: Når det snør, skal det gå maks tre timer mellom hver brøyting. “Innpåhiv” fra parallell veg skal fjernes innen tre timer.

Unntak fra tidskravet ved større snøfall, dvs mer enn 20 cm på 4 timer eller 60 cm på 72 timer.

Kravene gjelder mellom klokka 06.00 og 23.00.

Nytt i 2024

Vinteren 2024 utvider Miljøpakken med 7 km GsA og 5 km GsB. Noen eksempler på strekninger med bedre drift:

  • Ny hovedsykkelveg Trondheim Øst og Osloveien mellom Sluppen bru og Stavne får GsA.
  • Nyåpnet sykkelveg i Tyholtveien og alternative ruter nord og sør for anleggsområdet i Innherredsveien får GsB.

Klage på manglende brøyting eller strøing i Trondheim?

Les mer om vinterdrift

Sykkelstrategi for Trondheim