Sykkelkart Trondheim – sommer og vinter

Sykkelkart Trondheim (Open street map)

Kartet under viser ca 140 km sykkelanlegg som skal ha særlig god standard om vinteren med. Rødt betyr praktisk talt snø- og isfritt, noe som krever bruk av salt. Saltinga blir forsøkt holdt på et minimum. Midler fra Miljøpakken finansierer forsøk med helt snø- og isfrie strekninger.

Blått betyr god standard med hyppig brøyting og strøing, men ikke salting for å få det isfritt.

Vintersykling – kart du kan zoome inn på

Dette ligger i kravene

Barvegstandard (GsA – rødt i kartet)
Her brukes bl.a. kostemaskiner og salting for å oppnå svart asfalt, hvis været gjør det mulig. Målet er bar asfalt med minst mulig bruk av salt. Når det snør skal det gå maks to timer mellom hver gang det kjøres maskin. “Innpåhiv” fra parallell veg skal fjernes innen to timer. Kravene gjelder mellom klokka 06 og 23.

Vintervegstandard (GsB – blått i kartet)
Her skal det være hardt og jevnt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø. Når det snør skal det gå maks tre timer mellom hver gang det kjøres maskin. “Innpåhiv” fra parallell veg skal fjernes innen tre timer. Kravene gjelder mellom klokka 06 og 23.

Klage på manglende brøyting eller strøing i Trondheim?

Les mer om vinterdrift

Sykkelstrategi for Trondheim