Tilbud: Få sprekere ansatte

Miljøpakken og AtB byr på flere goder til bedrifter som strammer litt inn på bilparkeringa. Nå kan virksomheten der du jobber bli med på mobilitetsordningen HjemJobbHjem. Miljøpakken og AtB har gjennomført ordningen i ett år og bilkjøringa er redusert.

Hvordan fungerer det?

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning rettet mot bedriftsmarkedet i Trondheim. Vårt mål er å redusere personbiltrafikken gjennom å legge til rette for at flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb.

Vi bidrar med

  • Lån av elsykler
  • En god avtale på kjøp og leasing av elsykkel
  • Sykkelservice og vintersykkelaksjon
  • Aktivitetskampanje med premier
  • Spesialavtale på bysykkel
  • Rabattert månedlig kollektivbillett

Dere bidrar med

  • Årlig reisevaneundersøkelse
  • Stramme inn litt på bilparkering ved bedriften
  • Viktig innsats for bedre miljø og by

Noen tidligere deltakere

Hva er fordelene ved å delta?

Svar: Fordelene er mange. For de ansatte er det et verktøy for å komme i gang med hverdagsaktiviteten eller treningen, få bedre helse, redusere reisekostnader og bidra til et bedre miljø. For virksomheten er det et verktøy for å redusere sykefraværet, få mer effektive, produktive og kreative ansatte, oppfylle anbudskrav, miljøkrav og mobilitetsplaner, samt å nå egne miljømål. Mange goder; se feks video om lån og leasing av elsykkel.

Hvem kan delta i HjemJobbHjem?

Private bedrifter og offentlige virksomheter i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal med minst 20 ansatte.

Når kan man søke?

Det er åpent for å søke om deltakelse når som helst. Ordningen har en øvre grense for antall deltakende bedrifter, og det kan derfor være smart å søke så tidlig som mulig slik at man ikke risikerer at grensen er nådd.

Hvordan søker man om å bli med?

Hva sier tidligere deltakere?

Noen ansatte som har byttet ut bilen med sykkel, beskriver opplevelsen slik:

“Det at man kunne oppleve Nidelva på forskjellige årstider motiverte meg til å sykle. Man blir veldig påvirket uten å tenke på det, av hvor trivelig ruten er.“

“Du må sykle til jobb en del ganger for å finne den beste veien for sykling“

“Det kan godt ta litt lenger tid så lenge det føles som det er mer effektivt“

Hvem kan jeg kontakte angående HjemJobbHjem?

Send e-post til hjemjobbhjem.mobilitetsamferdsel@trondheim.kommune.no. HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Miljøpakken og AtB. Mobilitetsrådgiverne representerer Miljøpakken og er ansatt i Trondheim kommune.