HjemJobbHjem: Få sprekere ansatte

Miljøpakken og AtB byr på flere goder til bedrifter som strammer litt inn på bilparkeringen. Jobber du i en HjemJobbHjem-bedrift?

Hvordan fungerer det?

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning rettet mot bedriftsmarkedet i Trondheim. Vårt mål er å redusere personbiltrafikken gjennom å legge til rette for at flere velger å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb.

Vi bidrar med

  • Lån av elsykler
  • En god avtale på kjøp og leasing av elsykkel
  • Sykkelservice og vintersykkelaksjon
  • Aktivitetskampanje med premier
  • Spesialavtale på bysykkel
  • Rabattert månedlig kollektivbillett

Dere bidrar med

  • Årlig reisevaneundersøkelse
  • Stramme inn litt på bilparkering ved bedriften
  • Viktig innsats for bedre miljø og by

Noen tidligere deltakere

Hva er fordelene ved å delta?

De ansatte får blant annet billigere kollektivtransport, gratis sykkelservice og billigere bysykkel, samt en god avtale for lån og leasing av elsykkel. For virksomheten bidrar HjemJobbHjem til å redusere sykefravær, få mer effektive, produktive og kreative ansatte, oppfylle anbudskrav, miljøkrav og mobilitetsplaner, samt å nå egne miljømål.

Hvem kan delta i HjemJobbHjem?

Private bedrifter og offentlige virksomheter i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal med minst 20 ansatte.

Når kan man søke?

Det er åpent for å søke om deltakelse når som helst. Ordningen har en øvre grense for antall deltakende bedrifter, og det kan derfor være smart å søke så tidlig som mulig slik at man ikke risikerer at grensen er nådd.

Hvordan søker man om å bli med?

Hva sier tidligere deltakere?

Noen ansatte som har byttet ut bilen med sykkel, beskriver opplevelsen slik:

“Det at man kunne oppleve Nidelva på forskjellige årstider motiverte meg til å sykle. Man blir veldig påvirket uten å tenke på det, av hvor trivelig ruten er.“

“Du må sykle til jobb en del ganger for å finne den beste veien for sykling“

“Det kan godt ta litt lenger tid så lenge det føles som det er mer effektivt“

Hvem kan jeg kontakte angående HjemJobbHjem?

Send e-post til hjemjobbhjem.mobilitetsamferdsel@trondheim.kommune.no. HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Miljøpakken og AtB. Mobilitetsrådgiverne representerer Miljøpakken og er ansatt i Trondheim kommune.

Sitter på trikken