Kontaktutvalget

Bilde av arbeid med å tegne veistriper

Her finner du informasjon fra Kontaktutvalget (KU). KU har en overordnet styring av innsatsen i Miljøpakken. I utvalget sitter ordførerne i Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, fylkesordføreren i Trøndelag, Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) i Trøndelag og en representant for ledelsen i hhv Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.
Møteplan: 27. januar, 11. mars, 5. mai, 11. juni.

Møter 2021

Møteinnkalling med vedlegg 27.01.2021
Referat 27.01.2021