Kontaktutvalget

Nedenfor finner du informasjon fra Kontaktutvalget (KU) for Miljøpakken. KU sørger for en overordnet styring av innsatsen i Miljøpakken. I utvalget sitter ordføreren i Trondheim, fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, en representant for ledelsen i hhv Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Møter 2017:

Møteinnkalling KU 01.12.2017
Vedlegg 01.12.2017

Møteinnkalling KU 20.10.2017
Vedlegg 20.10.2017
Referat 20.10.2017

Møteinnkalling KU 21.09.2017 
Vedlegg 21.09.2017

Møteinnkalling KU 09.06.2017
Vedlegg 09.06.2017
Referat 09.06.2017

Invitasjon til informasjonsmøte etter KU 9. juni 2017
Møteinnkalling KU 28.04.2017
Vedlegg 28.04.2017
Referat 28.04.2017

Møteinnkalling KU 22.03. 2017
Vedlegg 22.03.2017
Referat 22.03.2017

Møteinnkalling KU 03.02.2017
Vedlegg 03.02.2017
Referat 03.02.2017

Innkallinger og vedlegg 2016:

KU_møteinnkalling 12.12.2016
Vedlegg 12.12.2016
KU møteinnkalling 11.11.2016
Vedlegg 11.11.2016
KU møteinnkalling 07.10.2016

Møtereferater 2016:

KU-referat 12.12.2016
KU-referat 11.11.2016
KU-referat 07.10.2016
KU-referat 15.09.2016
KU-referat 03.06.2016
KU-referat 10.05.2016
KU-referat 14.04.2016
KU-referat _04.02.2016

Møtereferater 2015:

KU-referat_03.12. 2015
KU-referat_02.10.2015
KU-referat_25.06.2015
KU-referat_29.04.2015
KU-referat_04.02.2015

Møtereferater 2014:

KU-referat_31.10.2014
KU-referat_05.09.2014
KU-referat_26.05.2014
KU-referat_11.04.2014
KU-referat_10.02.2014
KU-referat 06.01.2014

Møtereferater 2013:

KU-referat 01.11.2013
KU-referat 04.10.2013
KU-referat 14.06.2013
KU-referat 03.05.2013
KU-referat 20.03.2013

Møtereferater 2012:

KU-referat 14.12.2012
KU-referat 16.11.2012
KU-referat 25.10.2012
KU-referat 28.09.2012
KU-referat 08.06.2012
KU-referat 16.05.2012
KU-referat 11.05.2012
KU-referat 01.03.2012