Kontaktutvalget

Bilde av arbeid med å tegne veistriper

Her finner du informasjon fra Kontaktutvalget (KU). KU har en overordnet styring av innsatsen i Miljøpakken. I utvalget sitter ordførerne i Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus, fylkesordføreren i Trøndelag, fylkesmannen i Trøndelag og en representant for ledelsen i hhv Statens vegvesen og Jernbaneverket. NB! Møteplanen er endret pga korona.