Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 19 september 2022

Lesetid: 3 min

Her åpner Miljøpakkens snarvei nummer 100

Miljøpakken nådde en ny milepæl da Jakob, Martin (begge 5 år) og Mona åpnet snarvei nummer 100 i Trondheim.

Mona er identisk med varaordfører Mona Berger, som klippet snora sammen med barn fra Risvollan og Sollia barnehager.

Snarveien består egentlig av tre smarte tråkk i et stort friområde på Risvollan. Miljøpakkens oppgradering har gjort det raskere å gå mellom store boligområder og skoler, barnehage, butikk og nærmiljøanlegg. Tråkkene har fått bedre dekke og bredere sti, med mulighet for vinterdrift på deler av traseene. Lys og benker er satt opp, samt rekkverk i bratt parti.

De smarte veiene på Risvollan.

Fakta Risvollan
Samlet lengde: ca. 770 meter.
Tid spart: 7 minutter, med den ene stien som eksempel.

Naboer og TV Risvollan var blant dem som møtte fram i tillegg til en stor skare barnehagebarn da Mona Berger klippet snora.

– Jeg håper dere kommer til å bruke snarveiene mye, sa varaordføreren.

Berger forklarte at Miljøpakken utbedrer stier og bygger nye snarveier for å få flere til å gå. Smale, mørklagte tråkk får belysning og blir gode å bruke. På Risvollan er det:

  • Laget bedre grusdekke og bredere veg
  • Gjort mulig å brøyte om vinteren
  • Satt opp lys, benker og snarveiskilt
  • Bygd rekkverk der det er bratt

Sangkor og snor
– Vi bruker området mye, bekrefter Bente Brissach, enhetsleder ved barnehagene. Etter at Mona Berger hadde stått for den offisielle åpninga og klippet snor, sang ungene «Hysj, kan du høre» før de fikk reflekser.

Mye folk og god stemning på Risvollan mandag da snarvei nummer 100 fikk sin offisielle åpning.

Miljøpakkens snarveiprosjekt startet med åpninga av Blomsterstien og Fuglesangen i 2015. Siden har det gått slag i slag i alle bydeler. De siste to årene er disse bygd:

Ferdig i 2022/2023:
Ved Saupstad gård x 2
Viktor Baumanns–Oscar Wistings veg 
Tonstadbrinken–Østre Rosten  
Tonstadbrinken–Moltmyra
Serinelystveien–Gamle Oslovei
Risvollan x 3 
Weidemanns vei  
Granvegen
Vikåsen skole x 2
Svartholtet–Rognbudalen   
Steinanvegen–Edgar B. Schieldrops veg
Sverresdalsveien-Gamle Oslovei-Byåsveien
Granåsveien-Gamle Jonsvannsveien
Gamle Oslovei-Ugla skole
Anders Hovdens veg-Arne Garborgs veg
Ulstadvegen-Tanemsbruvegen
Darres Veg-Stabells veg i Melhus
Svingen/Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus
Flå skole-Lykkjvegen, Ler i Melhus