Steinanvegen–Edgar B. Schieldrops veg

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2022

Lengde: 360 meter. Korter inn skolevegen til Hoeggen ungdomsskole, nær butikk og turområder.
Plan: Utvide bredden på gjørmete sti, legge bedre dekke, sette opp lys og bygge bedre rekkverk.
Spart tid: 8 minutter.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien