Svartholtet–Rognbudalen

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2022

Lengde: 40 meter. Trasé nær skole, barnehage og helsebygg på Tiller.
Tiltak: Bredere sti, bedre dekke, brøytestandard og lys.
Spart tid: 2 minutter.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien