Arne Garborgs veg–Anders Hovdens veg

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2022

Ligger nær utfartssteder, butikk og holdeplass, kan også tjene som en alternativ og trygg skolevei.
Tiltak: Nytt bærelagg og dekke som kan brøytes. Større bredde. Lys.

Lengde: 290 meter
Spart tid: 10 minutter

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien