To snarveier ved Saupstad gård

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2021
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2022

To kryssende tråkk i folkerikt område på Saupstad, rett ved Saupstad senter. De ligger inntil skoler, barnehage og idrettsanlegg. Traseene har fått bedre lys og er utbedret med mulighet for brøyting.

Samlet lengde: Ca. 400 meter.

Relaterte artikler

Bratsbergvegen-Sluppenvegen

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg