To snarveier ved Saupstad gård

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2021
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2022


To kryssende tråkk i folkerikt område på Saupstad, rett ved Saupstad senter. De ligger inntil skoler, barnehage og idrettsanlegg. Traseene får bedre lys og blir utbedret med mulighet for brøyting. Bilde fra bygginga i september 2021.
Samlet lengde: Ca. 400 meter.

Relaterte artikler

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien

Grev von Schmettows allé