To snarveier ved Saupstad gård

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2021
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2022

To kryssende tråkk i folkerikt område på Saupstad, rett ved Saupstad senter. De ligger inntil skoler, barnehage og idrettsanlegg. Traseene har fått bedre lys og er utbedret med mulighet for brøyting.

Samlet lengde: Ca. 400 meter.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus