Fuglesangen

Prosjekttype:
Snarvei
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2015

Miljøpakken har rustet opp snarvegen Fuglesangen på Halset. Fuglesangen er en viktig snarveg mellom Nedre Selsbakk og lokalsenteret Halset, hvor det ligger barne-, ungdoms- og videregående skoler. Fuglesangen blir brukt som skoleveg når det ikke er snø, men har ikke hatt god nok standard til at den har blitt brøytet om vinteren. Skolebarna har derfor fått skoleskyss i vinterhalvåret.

Miljøpakken har nå oppgradert Fuglesangen til en bredde og standard som gjør at den kan bli en snarveg hele året. Barna i området har dermed fått dermed en trygg skoleveg også om vinteren, og behovet for skoleskyss er redusert.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus