Gamle Oslovei–Ugla skole

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2022

Lengde: 140 meter. Mye brukt, bratt snarvei til Ugla ungdomsskole og til holdeplasser for buss og trikk.
Tiltak: Nytt dekke og bærelag, ny belysning, økt bredde og muligens trapp i den bratteste kneika.
Spart tid: 4 minutter.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien