Gamle Oslovei–Ugla skole

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
Januar 2023
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
Vår 2023

Lengde: 140 meter. Mye brukt, bratt snarvei til Ugla ungdomsskole og til holdeplasser for buss og trikk.
Tiltak: Nytt dekke og bærelag, ny belysning, økt bredde og muligens trapp i den bratteste kneika.
Spart tid: 4 minutter.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus