Gamle Oslovei–Ugla skole

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
Januar 2023
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
August 2023


Miljøpakken  har oppgradert en populær snarveg ved Ugla ungdomsskole. Den er mye brukt til skolen og til holdeplasser for buss og trikk. Traseen har vært bratt og dårlig – et smalt tråkk delvis vasket ut av overvann. Nå har snarvegen topp kvalitet med blant annet trapp og en benk på et lite utsiktspunkt.
Lengde: 140 meter.
Tiltak: Nytt dekke og bærelag, ny belysning, økt bredde og trapp i den bratteste kneika.
Spart tid: 4 minutter.

Slik så det ut før:

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus