Sverresdalsveien–Gamle Oslovei–Byåsveien

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2022

Lengde: Flere etapper på totalt ca. 700 meter, inkluderer bl.a. Mikkel Mærks vei–Valsetsvingen.

Skolevei på Nyborg/Sverresborg, ligger også nær barnehage og butikk.
Tiltak: Større bredde, nytt dekke som muliggjør brøyting, lys benker, trapp og rekkverk.
Spart tid: 6 minutter.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien