Vikåsen skole

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2022

Lengde: Tre strekninger på totalt nesten 500 meter. Vikåsen skole, barnehage, idrettsanlegg og busstopp blant målpunktene.
Tiltak: Bedre dekke og lys.
Spart tid: 4-5 minutter.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien