Weidemanns vei–Stadsing. Dahls gate

Prosjekttype:
Snarvei
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
2022
Status:
Ferdig
Finansiering:
2,7 mill.kr.
Ferdigstilling:
2022

Et gjørmete tråkk i gressbakke manglet belysning og ble opplevd som skummel grunnet tett vegetasjon.

Stien er oppgradert med utbedring av dekke, håndløper (rekkverk), benk, skjerming mot privat eiendom, belysning og skilting. NB! Den er bratt.

Stien bidrar positivt for områdeløft på Lademoen og gir en god gangforbindelse til Buranparken.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus