Risvollan – fire snarveger

Prosjekttype:
Snarvei
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
2021
Status:
Ferdig
Finansiering:
3,2 mill.kr.
Ferdigstilling:
2022

Et litte nettverk med fire smarte tråkk. Miljøpakkens oppgradering har gjort det raskere å gå mellom store boligområder og skoler, barnehage, butikk og nærmiljøanlegg. Tråkkene har fått bedre dekke og bredere sti, med mulighet for vinterdrift på deler av traseene. Lys og benker, samt rekkverk i bratt parti.

Samlet lengde: ca. 770 meter.
Tid spart: 7 minutter, med den ene stien som eksempel.

Stiene danner et kryss i friområdet mellom bebyggelsen.

Eksisterende tursti mellom Blakli barnehage i sør og ballbanen nede ved Hoeggen skole i nord oppgradert med overbygning for vinterdrift, noe økt bredde, bedre drenering, benker og belysning. Et styringssystem bekostet av Trondheim bydrift gjør at lysstyrken øker når noen passerer. Lyskilden vil ellers stå på med lav styrke noe som gjør at man unngår lysforurensning og sparer strøm.

Eksisterende smal og bratt sti på tvers mellom Sollia i vest og Edgar B. Schieldrops gt i øst oppgradert med bedre dekke, drenering og håndløper der det er bratt.

Eksisterende smal og bratt sti mellom Blaklihøgda i sør og sti som leder til butikk og skole utbedret med bedre dekke, drenering og håndløper på de bratte partiene.

 

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien