Granåsvegen–Gamle Jonsvannsveien

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
Usikkert
Status:
Under planlegging

Lengde: 425 meter.

Granåsliastien ligger nær universitet, dagligvare, Tunga næringsområde og store boligområder. Inngår i hovedsykkelnett.

Tiltak som vurderes: Lys, bedre dekke, standard som gjør det mulig å brøyte, benker.

Relaterte artikler

Tonstadbrinken–Moltmyra

Magnus Berrføtts veg–Håkon Herdebreis veg

Ladestien