Granåsvegen–Gamle Jonsvannsveien

Prosjekttype:
Snarvei
Byggestart:
2023
Status:
Pågår
Ferdigstilling:
2023

Lengde: 425 meter.

Granåsliastien ligger nær universitet, dagligvare, Tunga næringsområde og store boligområder. Inngår i hovedsykkelnett.

Tiltak som vurderes: Lys, bedre dekke, standard som gjør det mulig å brøyte, benker.

Relaterte artikler

Snarveg ved Gruva i Melhus

Snarveg ved Flå skole, Melhus

Svingen-Åkerløkkvegen, Lundamo i Melhus