Sverresborgruta

6,4 kilometer lang sykkelvei på Byåsen.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2025
Status:
Under planlegging
Finansiering:
468 mill.kr.

Sverresborgruta blir en sammenhengende sykkelvei med fortau gjennom Byåsen, fra Hammersborg til Stavset. Ruta inkluderer i tillegg General Bangs veg og Dalgårdvegen samt sidearmer i krysset ved Byåsen butikksenter.

Reguleringsplaner kan utarbeides i 2022/2023. Byggeplanlegging og erverv kan gjennomføres i 2024/2025 og bygging kan starte i 2025. Strekningene som har best kost/nytte-vurdering vil bli prioritert først for utbygging.

Målet med prosjektet er å sikre et sammenhengende og tydelig hovednett for sykkel som gir god fremkommelighet for syklister og gående, og som er trafikksikkert og oppleves trygt for alle.

Relaterte artikler

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Sykkelfelt Stokmovegen