Sverresborgruta

Miljøpakken planlegger 6,4 kilometer lang sykkelvei gjennom Byåsen.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2026 (mulig)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
468 mill.kr.

Sverresborgruta blir en sammenhengende sykkelvei med fortau fra Hammersborg til Stavset. Ruta inkluderer i tillegg General Bangs veg og Dalgårdvegen samt sidearmer i krysset ved Byåsen butikksenter. Målet er å sikre et sammenhengende og tydelig hovednett for sykkel som gir god fremkommelighet for syklister og gående, og som er trafikksikkert og oppleves trygt for alle.

Strekningene som har best kost/nytte-vurdering vil bli prioritert først for utbygging.

SPØRREUNDERSØKELSE om friluftsliv ved Kyvatnet
Klikk på linken over og svar på spørsmål. Svarene dine kan bidra til bedre tilrettelegging. Vi ønsker å vite mer om hvordan folk bruker områder ved Kyvatnet, og hva brukerne eventuelt savner. Undersøkelsen avsluttes 31. oktober.

Reguleringsplanarbeidet er nå i gang.

Dokumenter

Plan 1 (r20220041): Reguleringsplan for Sverresborg alle og deler av Gamle Oslovei, Fjellseterveien og Breidablikkveien (ca 2,3 km).

Plan 2 (r20220042): Reguleringsplan for Del av Gamle Oslovei og Kyvatnet (ca 1,1 km).

Plan 3 (r20220043): Reguleringsplan for Odd Husbys veg, Dalgårdvegen og General Bangs veg (ca 2,7 km).

Felles for hele strekningen:

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)