Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Miljøpakken planlegger forbedringer langs 600 meter av Klæburuta på Lerkendal. Traseen følger Klæbuveien.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Tidligst 2025
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
Tidligst 2026

Prosjektet omfatter strekningen mellom krysset Klæbuveien/Strindvegen og Klæbuveien/Øystein Møylas veg. Det inkluderer utbedring av krysset Klæbuveien/Strindvegen og rundkjøringa Klæbuveien/S.P. Andersens veg. Målet er å gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå og sykle i gata, samt å forbedre trafikksikkerheten i de to kryssene.  De er høyt prioritert i trafikksikkerhetsplanen.

Blant de foreslåtte tiltakene:
* Bygge om holdeplassen Lerkendal 4 til busslomme.
* Eget signal for syklister i krysset Klæbuveien/Strindvegen.
* Bredere sykkelfelt på deler av strekningen.
* Bygge «sykkelring» på utsiden av rundkjøringa ved S.P Andersens veg.
* Bygge to nye holdeplasser Sorgenfriveien og envegsregulert sykkelveg sørover forbi den ene av disse.

Dokumenter

  • Forprosjektrapport med teknisk utsjekk av Klæburuta for Vollabakken (del 7-8) og Lerkendal (del 13-16A). Merk: Vollabakken inngår i et annet prosjekt.
  • To trafikkrapporter: En overordnet med bl.a. vurdering av stenging for gjennomkjøring ved Valgrindvegen, og en med trafikkberegninger for to vurderte ombygginger av krysset med Strindvegen.
  • Plantegninger for forslaget i de fire delstrekningene på Lerkendal.
  • Snittegninger for forslaget i delstrekningene 14 og 16, samt dagens snitt i delstrekning 14.
  • Illustrasjoner av rundkjøringen med sykkelring.

Relaterte artikler

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau