Andre

2 min

Sverresborgruta

Miljøpakken planlegger 6,4 kilometer lang sykkelvei gjennom Byåsen.

Les mer
3 min

Sykkelvei med fortau i Persaunvegen

Miljøpakken har startet reguleringsplanarbeid for sykkelvei med fortau i Persaunvegen. Strekningen er 1,5 km og strekker seg fra Thoning Owesens […]

Les mer
3 min

Bromstadruta for sykkel

Miljøpakken planlegger sykkelveg med fortau over en strekning på 3,2 km fra Fernanda Nissens veg til Sildråpevegen (Bromstadruta).

Les mer
3 min

Brøsetruta: Sigurd Jorsalfars veg

Sykkelveg med fortau i Sigurd Jorsalfars veg.

Les mer
2 min

Fv. 704 Tanem–Tulluan

Miljøpakken bygger 4,5 km ny fv. 704 fra Tanem til Tulluan.

Les mer
2 min

Byåstunnelen

Miljøpakken planlegger Byåstunnelen, som vil gi en ny forbindelse mellom Sluppen og Munkvoll på Byåsen.

Les mer
3 min

Nydalsbrua – ny bru på Sluppen

Nydalsbrua er den nye brua på Sluppen. Bygging startet i oktober 2020. Brua skal stå ferdig i juni 2024, men håpet er åpning høsten 2023.

Les mer
4 min

Innherredsveien

Miljøpakken bygger om Innherredsveien til miljøgate mellom rundkjøringa ved Solsiden og Saxenborg allé. Miljøgata blir en effektiv kollektivåre godt tilrettelagt også for gående og syklende, gateliv og handelsvirksomhet.

Les mer
2 min

Saupstadbrua: Gang- og sykkelbru

Miljøpakken bygger ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Den vil knytte sammen Saupstad og Tiller.

Les mer