Nydalsbrua – ny bru på Sluppen

Nydalsbrua er den nye brua på Sluppen. Bygging startet i oktober 2020. Brua åpner for trafikk 16. oktober 2023, mens avsluttende arbeider tas våren 2024.

Prosjekttype:
Veg
Tiltakshaver:
Statens vegvesen
Byggestart:
2020
Status:
Pågår
Ferdigstilling:
2023/2024

Prosjektet er et av de største i Miljøpakken med en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner. Vegnettet bygges også ut. Brua vil senere kobles til den planlagte Byåstunnelen. Eksisterende Sluppen bru erstattes av ny gang- og sykkelbru.

Den 183 meter lange brua med et 55 meter høyt, skråstilt tårn blir et nytt landemerke i Trondheim.

Fakta om utbygging i tillegg til selve Nydalsbrua:
– Ny Osloveg: Ca. 1,2 km
– To nye bruer over Leirelva (Leirosbrua Nord og Leirosbrua Sør)
– Eksisterende Sluppen bru opprustes og blir dedikert gang- og sykkelbru
– Sykkelveg med fortau: Ca. 1,7 km sykkelanlegg med høy standard.
– Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen

Se film som viser hvordan tilbud for gående og syklende kan bli seende ut:

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Skanska Norge AS. Utbygginga er omfattende og vil prege trafikken i Trondheim. Osloveien nord for Sluppen bru må stenges i en lengre periode i 2022 og 2023.

Skissen viser ny bru og sykkelveg med fortau på Byåsen-sida.

Sluppenområdet

I tillegg til rv. 706 Osloveien Sluppen – Stavne med Nydalsbrua er andre aktuelle prosjekter i området Byåstunnelen og lokk over E6 med kollektivknutepunkt på Sluppen øst for Nidelva. Alle prosjektene vil ha egne prosesser med egne reguleringsplaner.

Brua sett fra Sluppen-sida. Ved konstruksjonen på vestsida blir det gjort klart for Byåsen tunnel.

Avtalen med entreprenør er at hele prosjektet skal stå ferdig sommeren 2024. Det er likevel mulig at Nydalsbrua kan åpnes for trafikk høsten 2023. Når den er åpnet, kan dagens Sluppen bru bygges om slik at den blir ei rendyrket gang- og sykkelbru.

Prosjektleder er Martin Jusnes Engum i Statens vegvesen
martin.engum@vegvesen.no
951 65 474

Bilde tatt i mai 2022. På det gule feltet blir det gjort klart for å støpe lokk som danner rundkjøring på vestsida av elva.

 

Tidligere prosess:

Høsten 2014 ble det gjennomført en plan- og designkonkurranse for utformingen av selve brua og tilpasninger i terrenget. Fagjuryen valgte skråstagbru med særpreget design levert av Aas-Jakobsen med flere.

Desember 2017: Reguleringsplanen vedtatt, her finner du saksdokumentene.

Juli 2019: Bygging av brua sendt ut på anbud. 

Slik blir den nye brua på Sluppen

Last ned:

Kommunedelplan Sluppen-Stavne

Konsekvensutredning Sluppen-Stavne

Her finner du resten av delrapportene.

 

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan