Nydalsbrua (ny bru på Sluppen)

Nydalsbrua er den nye brua på Sluppen. Forberedende arbeider er i gang.

Prosjektet omfatter ny Sluppen bru (Nydalsbrua), og tilknytningene til vegnettet på begge sider av elva, både det som finnes i dag og det fremtidige vegnettet. Brua vil senere kobles til den planlagte Byåstunnelen. Eksisterende Sluppen bru erstattes av ny gang- og sykkelbru. Prosjektet ble sendt på anbud sommeren 2019, og byggestart blir i 2020.

Se filmer som viser hvordan nye Rv 706 med Nydalsabrua og tilbud for gående og syklende kan bli seende ut:

Reguleringsplanen ble sendt på høring våren 2017, med endelig vedtak før jul 2017. Bygging starter i 2020, og da kan brua tidligst stå ferdig i 2022.

Sluppenområdet

I tillegg til rv. 706 Osloveien Sluppen – Stavne med Nydalsbrua er andre aktuelle prosjekter i området Byåstunnelen og lokk over E6 med kollektivknutepunkt på Sluppen øst for Nidelva. Alle prosjektene vil ha egne prosesser med egne reguleringsplaner.

Prosess:

Juli 2019: Bygging av brua er sendt ut på anbud. Sannsynlig byggestart våren 2020.

Reguleringsplanen ble vedtatt i desember 2017, her finner du saksdokumentene.

Planprogrammet ble godkjent i bygningsrådet i september 2014.

Høsten 2014 ble det gjennomført en plan- og designkonkurranse for utformingen av selve brua og tilpasninger i terrenget. Fagjuryen valgte skråstagbru med særpreget design levert av Aas-Jakobsen med flere.

Slik blir den nye brua på Sluppen

Fakta om prosjektet:

• Lengde Osloveien: ca 1,4 km
• Ny bru over Nidelva
• Eksisterende Sluppen bru erstattes av ny gang- og sykkelbru
• To nye bruer over Leirelva
• Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen
• Ny gang- og sykkelveg

Last ned:

Kommunedelplan Sluppen-Stavne

Konsekvensutredning Sluppen-Stavne

Her finner du resten av delrapportene.

 

Relaterte prosjekter

Se alle treff