Nydalsbrua (ny bru på Sluppen)

Nydalsbrua er den nye brua på Sluppen. Bygging startet i oktober 2020. Brua skal stå ferdig i juni 2024.

Prosjektet er et av de største i Miljøpakken med en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner. Vegnettet bygges også ut. Brua vil senere kobles til den planlagte Byåstunnelen. Eksisterende Sluppen bru erstattes av ny gang- og sykkelbru.

Den 183 meter lange brua med et høyt, skråstilt tårn blir et nytt landemerke i Trondheim.

Fakta om utbygging i tillegg til selve Nydalsbrua:
– Ny Osloveg: Ca. 1,2 km
– To nye bruer over Leirelva (Leirosbrua Nord og Leirosbrua Sør)
– Eksisterende Sluppen bru opprustes og omgjøres til gang- og sykkelbru
– Sykkelveg med fortau: Ca. 1,7 km sykkelanlegg med høy standard.
– Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen

Se film som viser hvordan tilbud for gående og syklende kan bli seende ut:

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Skanska Norge AS. Utbygginga er omfattende og vil prege trafikken i Trondheim. Osloveien nord for Sluppen bru må stenges i en lengre periode i 2022 og 2023.

Skissen viser ny bru og sykkelveg med fortau på Byåsen-sida.

Sluppenområdet

I tillegg til rv. 706 Osloveien Sluppen – Stavne med Nydalsbrua er andre aktuelle prosjekter i området Byåstunnelen og lokk over E6 med kollektivknutepunkt på Sluppen øst for Nidelva. Alle prosjektene vil ha egne prosesser med egne reguleringsplaner.

Brua sett fra Sluppen-sida. Ved konstruksjonen på vestsida blir det gjort klart for Byåsen tunnel.

Tidligere prosess:

Høsten 2014 ble det gjennomført en plan- og designkonkurranse for utformingen av selve brua og tilpasninger i terrenget. Fagjuryen valgte skråstagbru med særpreget design levert av Aas-Jakobsen med flere.

Desember 2017: Reguleringsplanen vedtatt, her finner du saksdokumentene.

Juli 2019: Bygging av brua sendt ut på anbud. 

Slik blir den nye brua på Sluppen

Last ned:

Kommunedelplan Sluppen-Stavne

Konsekvensutredning Sluppen-Stavne

Her finner du resten av delrapportene.

 

Relaterte prosjekter

Se alle treff