Kongens gate

Miljøpakken skal oppgradere Kongens gate.

Forprosjektsrapporten finner du her.

Planprogram ble fastsatt 5. februar 2019.

Bakgrunn

Kongens gate er en viktig trase for trikk og buss, og fra 2019 vil det også gå en metrobusslinje her. Kongens gate er i dårlig stand, delvis på grunn av utfordrende grunnforhold, og hovedhensikten med prosjektet er å heve standarden på gata.

I tillegg til å bli en effektiv kollektivåre med høye miljøstandarder, skal gata også gi gode forhold for myke trafikanter som ferdes langs eller krysser gata. Målet er å legge til rette for et urbant gate- og bomiljø, der gående og syklende, gateliv, handelsvirksomhet og historiske verdier er godt ivaretatt.

Prosjektet er en del Gateprosjektet, som også omfatter Elgeseter gate, Innherredsveien og Olav Tryggvasons gate. Gateprosjektet startet opp våren 2018, og er organisert tverretatlig i tråd med vedtatt mandat, der Miljøpakkens programråd er styringsgruppe.

Status for arbeidet

Innledende planarbeid ble avsluttet høsten 2019.

Her er oversikt over bakgrunnsrapporter.

Alternativer Kongens gate (oppdatert 16.8.19)

Notat Kongens gate Fase 1

I november 2018 ble det avholdt et informasjonsmøte om prosjektet. Her er spørsmål og svar fra møtet.

Planen er å legge fram forslag til utforming av gata for politisk behandling i 2020. Finansiering av fornying av gatene skal behandles som del av Bymiljøavtalen. Byggestart vil være avhengig av finansieringsvedtak.

 

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Kongens gate – oppgradering

Ferdig (2014)

Miljøpakken utbedret kollektivfeltet i Kongens gate fra Ilevolden til Hospitalskirka. Feltet hadde store huller i vegbanen langs trikkeskinnene, tette sluk […]

Se alle treff