Byåstunnelen

Miljøpakken planlegger Byåstunnelen, som vil gi en ny forbindelse mellom Sluppen og Munkvoll på Byåsen.

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
Ikke avklart
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Anslag 2 mrd. kr.
Ferdigstilling:
Ikke avklart


Illustrasjonen viser et framtidig tunnelinnslag i retning Byåsen i forlengelsen av Nydalsbrua, som er under bygging. Byåstunnelen blir en ny øst-vest-forbindelse, og vil korte ned reiseavstandene mellom Byåsen, Sluppen og Omkjøringsvegen.

Tunnelen vil gi nye muligheter for kollektivtilbudet Byåsen-Sluppen. Tanken er også å frigi plass til sykling i Byåsveien og andre trafikkerte gater, samtidig som blant annet Ila og Midtbyen kan få mindre biltrafikk. Køproblemene på Nordre avlastingsveg vil bli redusert. Analyser tyder på at alle trafikantgrupper får kortere reiseavstander. Et dilemma er at bilbruken kan øke med en effektiv forbindelse, men dette kan muligens bli mer enn oppveid av kortere kjøreruter.

Byåstunnelen skal munne ut ved Nydalsbrua – den nye brua ved Sluppen. Her er det bygd toløp 77 meter inn i fjellet i forbindelse med utbygging av Nydalsbrua. Miljøpakken arbeider med å avklare hvor tunnelen skal komme ut på Byåsen. To aktuelle steder:
– Rundkjøringa der Byåsveien og Bøckmanns veg møtes
– Rundkjøringa der Byåsveien, Arnt Smistads veg og General Bangs veg møtes

Byåstunnelen er foreløpig ikke finansiert. Kostnadene er avhengig av hvilken løsning som blir valgt. I Miljøpakkens handlingsprogram er det foreslått å sette av 1190 millioner kroner. Kostnadene for en tunnel med to løp i begge retninger er anslått til 2 mrd. kr. Før utbygging må partene i Miljøpakken bli enige om Byåstunnelen skal finansieres og når det skal skje.

Miljøpakken har inntekter til og med 2029. Da utløper avtalen med staten. Avtalen skal reforhandles med sikte på en mulig forlengelse på fire år til og med 2033. Byggestart for Byåstunnelen er ikke avklart, men den vil kunne komme enten mot slutten av dette tiåret eller i løpet av en mulig forlengelse av Byvekstavtalen i perioden 2030-2033.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan