Andre

3 min

770 boliger har fått mindre støy

Bygging av støyskjermer har gitt bedre bomiljø.

Les mer
2 min

Elever fra Nypvang laget fest for Heimdalsvegen

Gang- og sykkelvegen langs Heimdalsvegen er ferdig. Det er blitt trygt og fint å sykle mellom Trondheim og nabokommunene i sør.

Les mer
2 min

Åpning av Heimdalsvegen 11.11. kl. 11

Det er blitt trygt å ferdes for gående og syklende mellom Klett og Heimdal, og vi har fått sammenhengende gang- og sykkeltilbud mellom Melhus og Trondheim. Dalen er åpnet opp, og det er blitt gode turmuligheter i fint kulturlandskap.

Les mer
2 min
3 min

Nyttig snarveg på Rosten åpner 27. august

Sentervegen er forlenget og vil binde sammen krysset under E6 ved City Syd med John Aaes veg.

Les mer
2 min

Åpner ny, rask sykkelveg mellom Leangbrua og Rotvoll

Onsdag 24. juni kl. 13 kan du ta din første tur.

Les mer
2 min

Skifter ut gamle støyskjermer i Okstadbakken

Miljøpakken bygger støyskjermer slik at 350 beboere får redusert støy fra E6.

Les mer
2 min

Ny sykkelveg åpnet på Rosten

Miljøpakken har åpnet ny gang- og sykkelveg langs E6 ved City Syd.

Les mer
2 min

Forbereder ny E6 mellom Melhus og Tillerbyen

Forberedelsene til firefelts E6 mellom Melhus og Tillerbyen er i gang. Det første som skjer er arbeid med ny jernbaneundergang i Storlersbakken.

Les mer