Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 22 juni 2015

Lesetid: 2 min

Åpner ny, rask sykkelveg mellom Leangbrua og Rotvoll

Onsdag 24. juni kl. 13 kan du ta din første tur.

Miljøpakken åpner 750 meter ny sykkelveg og turveg langs jernbanen med bruer over Leangen allè og Haakon VIIs gate. Det er mange arbeidsplasser og studieplasser i området, og det blir enklere, raskere og tryggere å sykle til jobb på en flat veg med få kryss og stopp.

Åpner 24. juni kl. 13

Onsdag 24. juni kl. 13 kan du ta din første tur på den nye sykkelvegen. Det blir ingen snorklipping, men vi deler ut sjokolade og buff ved Leangbrua til de som møter opp.

Første etappe av sykkelveg mellom Ranheim og sentrum

Miljøpakken og private utbyggere skal bygge sykkelveg med høy standard fra sentrum til Ranheim. Formålet er å få til et sammenhengende sykkeltilbud  uten bratte stigninger og krappe svinger, der syklistene skal slippe farlige kryssinger med biltrafikk.

Sykkelvegen mellom Leangbrua og Arkitekt Ebbels gate er første etappe. Byggestarten ble framskyndet for å kunne samkjøres med avslutningen av prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal som utfører annet arbeid i området.

Sykkeltraseen og turvegen er finansiert av Miljøpakken og koster 68 millioner kroner. Kostnadene økte med ti millioner kroner som skyldes fjerning av forurenset masse fra grunnen. Det dreier seg om både bly, sink og oljesøl. Det er bra at det nå er ryddet opp etter tidligere tiders virksomhet slik at vi unngår mer blyavrenning til grunnvannet.

Neste etappe kommer trolig når den nye bydelen på Lilleby bygges ut. Den vil gå fra der dagens prosjekt starter ved Leangbrua og innover mot byen forbi Lilleby til Strandveien, sier Ivar Arne Devik som er leder i Miljøpakkens sykkelgruppe.