Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 05 november 2015

Lesetid: 2 min

Åpning av Heimdalsvegen 11.11. kl. 11

Det er blitt trygt å ferdes for gående og syklende mellom Klett og Heimdal, og vi har fått sammenhengende gang- og sykkeltilbud mellom Melhus og Trondheim. Dalen er åpnet opp, og det er blitt gode turmuligheter i fint kulturlandskap.

Velkommen til åpningsmarkering for gang- og sykkelveg i Heimdalsvegen. Markeringen skjer på Esp, i krysset Heimdalsvegen/Kammen onsdag 11.11. kl. 11.

Program:

 • Velkommen ved prosjektleder Almar Aronsen, Statens vegvesen
 • Tale ved prosjektsjef Ove Nesje, Statens vegvesen
 • Tale ved leder i byutviklingskomiteen Ferhad Güven, Trondheim kommune
 • Kulturinnslag med elever fra Nypvang skole
 • Offisiell åpning ved assisterende vegdirektør Lars Aksnes, Vegdirektoratet
 • De første syklister prøver nyvegen

Vi serverer kaffe og kake.

Kvikkleiredemonstrasjon. Vi undersøker hva som skjer med kvikkleire når vi rører i den, og hva som kan gjøres for å få den fast.

Statens vegvesen vil takke naboer og trafikanter for stor tålmodighet og godt samarbeid i forbindelse med det store anleggsarbeidet.

Fakta om prosjektet:

 • 4 km ny asfaltert gang og sykkelveg
 • Heving og utbedring av fylkesveg 900
 • Omfattende områdestabilisering
 • Byggestart oktober 2013
 • Åpning 11. november 2015
 • 250 millioner kroner finansiert av Miljøpakken

Var all masseflyttingen nødvendig bare for en sykkelveg?

Sammenhengende og mektige områder med kvikkleire har gjort dette til et komplisert prosjekt. Bygging av sykkelveg utløste behov for områdestabilisering. Et omfattende arbeid med å fylle opp dalbunnen og avlaste topper har økt sikkerheten. Ikke bare for vegen, men for eksisterende bebyggelse, jernbane og E6, og gjør det mulig med framtidig utbygging i tilgrensende områder.

Økonomi og fremdrift

Anlegget er levert til riktig tid, og det ligger ikke an til avvik fra de økonomiske rammene på 250 millioner kroner. Den første strekningen mellom Klett og Meieribakken var ferdig til skolestart i 2014. Prosjektet er planlagt slik at Heimdalsvegen skulle være ferdig før starten på E6-utbygginga mellom Melhus og Tillerbyen.

I prosjektet inngår et samarbeid med Trondheim kommune og MeTroVann om å legge pumpeledning for spillvann samtidig med vegbyggingen.