Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 11 mai 2015

Lesetid: 2 min

Forbereder ny E6 mellom Melhus og Tillerbyen

Forberedelsene til firefelts E6 mellom Melhus og Tillerbyen er i gang. Det første som skjer er arbeid med ny jernbaneundergang i Storlersbakken.

 

Bygging av 8 km firefelts E6 mellom Tillerbyen og Melhus starter  år. Miljøpakken finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre.

Dagens jernbaneundergang er en flaskehals på E6 i Storlersbakken. -Vi har begynt med å bygge anleggsveger slik at vi kan komme til med omlegging av jernbane og bygging av ny jernbanebru,  sier byggeleder Kjell Fremstad i Statens vegvesen. Entreprenøren Teknobygg Anlegg skal utføre den forberedende jobben, og denne kontrakten er på 24 millioner kroner.

Dette skal gjøres:

  • Bygging av anleggsveger fra Torgård og Heggstadmoen, ca 1600 meter
  •  Heving av Lersbekken, stabiliseringstiltak
  •  Rørspunt rundt framtidige fundamenter og landkar for ny bru
  •  Sikkerhetsskjerm mellom jernbanen og anleggsområdet
  •  Omlegging av veglys og fiberkabler.

Trafikken lite berørt av de forberedende arbeidene

Arbeidene vil stort sett foregå med trafikk på Dovrebanen og E6, men noen begrensninger blir det.  E6 blir stengt i ett kjørefelt med manuell dirigering enkelte netter 11. mai til 1. juni fra kl. 22- 06.

Storjobben lyses ut før sommeren

 

Jobben med å bygge den 8 km lange strekningen E6 Jaktøyen – Sentervegen  blir lyst ut i én stor kontrakt, med unntak av jernbanebrua som lyses ut som egen entreprise. Begge disse jobbene blir lyst ut før sommerferien, og arbeidet kan starte på slutten av året. Ny firefelts E6 er planlagt å være ferdig i 2018.

Se også TV-Adressa: Nå blir det ny E6