Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 12 november 2015

Lesetid: 2 min

Elever fra Nypvang laget fest for Heimdalsvegen

Gang- og sykkelvegen langs Heimdalsvegen er ferdig. Det er blitt trygt og fint å sykle mellom Trondheim og nabokommunene i sør.

11. november i 2015 åpnet gang- og sykkelvegen inn til Trondheim sørfra. Leder for Miljøpakkens kontaktutvalg, Lars Aksnes fra Vegdirektoratet fikk æren av å klippe snora.

5.- 7. trinn fra Nypvang skole på Leinstrand skapte liv på vegåpninga med energisk sang og dans for publikum. Kvikkleirestabilisering er sentralt i prosjektet, og over 80 elever fikk se og kjenne at leira blir som suppe når vi rører i den. Kanskje de ble inspirert til å bli geoteknikere?

Elevene kom på sykkel, og fikk hver sin sykkellykt av Miljøpakken som takk for innsatsen. Sykkelvegen ble tatt i bruk umidderbart. Med ny sykkelveg er det blitt trygt å sykle til Heimdal.

Viktig å satse på gode anlegg

– Heimdalsvegen er en stor satsning sykkel og gåing, men slik må satsningen må være hvis vi skal lykkes med å få flere til å sykle og gå.  Det satses tungt på  anlegg med høg kvalitet i neste nasjonale transportplan, sa Lars Aksnes.

Når vi bygger riksveg i tettbygd strøk skal det alltid lages tilbud for de som går og sykler. – Heimdalsvegen er det første eksemplet på at gang- og sykkelvegen er ferdig før bygginga av bilvegen starter. Det er vi veldig godt fornøyd med, sa Aksnes. Byggestart for E6 er tidlig neste år.

Nå blir det enklere å pendle på sykkel

Tilstede på åpninga var også ordførerne Gunnar Krogstad fra Melhus og Jon P. Husby fra Skaun. Begge er opptatt av at flere burde sykle til og fra jobb. Begge kommunene har jobbpendlere som benytter sykkel, og dermed vil ha glede av sykkelveien fra Heimdal til Klett. Med el-sykkel er det blitt mye lettere å sykle bakkene til Heimdal.