Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 17 juni 2015

Lesetid: 2 min

Skifter ut gamle støyskjermer i Okstadbakken

Miljøpakken bygger støyskjermer slik at 350 beboere får redusert støy fra E6.

I 2015 fortsetter arbeidet med støyskjerming langs E6 i Okstadbakken. Det betyr at 350 personer som bor på Selsbakk, Hallset, Fossegrenda og Kroppanmarka får redusert støy.  I fjor ble det bygd nye støyskjermer nederst i Okstadbakken. – I år skal 900 meter røde, gamle skjermer byttes ut med nye skjermer som gir vesentlig bedre støyisolering, sier  prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Innsnevring på E6

Nordgående E6 blir snevret inn, og fartsgrensen blir 70 km i timen forbi anleggsområdet. – I fjor hadde vi problemer med høy fart, og vi ber om at bilistene senker farten av hensyn til de som jobber inntil vegen, sier byggeleder Ola Halle i Statens vegvesen.

Entreprenøren BL Utomhus har startet med skogrydding og bygging av adkomst for anleggstrafikk fra Gamle Okstadbakkan. Etter sommeren flytter arbeidet over til vestsida av E6. Støyskjermene er planlagt å være ferdig høsten 2015.

Også støyskjermer i Oslovegen

Beboere i Sivert Dahlens veg skal også få redusert støy i løpet av året. Langs rv. 706 i Osloveien mellom Sluppen og Stavne skal det bygges 375 meter støyskjerm for å skjerme 10 boliger.

Prosjektene  er finansiert av Miljøpakken, og Statens vegvesen gjennomfører byggingen.