Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 19 august 2015

Lesetid: 3 min

Nyttig snarveg på Rosten åpner 27. august

Sentervegen er forlenget og vil binde sammen krysset under E6 ved City Syd med John Aaes veg.

 

Det er mange trafikantgrupper i Trondheim som får glede av den nye forbindelsen.

  • Enklere å kjøre fra Heimdalssiden til kjøpesentre og E6
  • Enklere å sykle mellom Tillerbyen og Bjørndalen til sentrum
  • Ny turveg mellom Sentervegen og Heimdalsvegen
  • Egen snarveg for buss. Rute 9 blir lagt om og får nytt stopp ved City Syd
  • Gir tilgang til kommunens nye næringsareal på begge sider av vegen

 

Sentervegen er forlenget. Gult viser kjøreveg, rødt er gang- og sykkelveg, grønt er bussveg. lllustrasjon Svein Sæterbø
Sentervegen er forlenget. Gult viser kjøreveg, rødt er gang- og sykkelveg, grønt er bussveg. lllustrasjon Svein Sæterbø

Snorklipping 27. august

Vi inviterer til en liten markering i Sentervegen med kake og kaffe torsdag 27. august kl. 12. Ordfører Rita Ottervik får gleden av å klippe snora.

God forbindelse mellom Heimdal og E6 / Tillerbyen

Sentervegen er forlenget med 550 meter og er knyttet sammen med John Aas veg. – Det blir en viktig veg som vil avlaste både John Aas veg og Tonstadkrysset, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. I Vestre Rosten er det bygd ei bru over Sentervegen slik at det er planfri kryssing.

Sentervegen gir tilgang til nytt næringsareal. Kommunen er i gang med salget av tomter, og noen er solgt. – Vi regner med at det blir utbygging her i løpet av 2-3 år, sier Ole Ivar Folstad i eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Blir del av hovedsykkelnettet

Langs Sentervegen er det sykkelveg med fortau på en side, og fortau på den andre siden. Dette blir et enkelt vegvalg mellom Tillerbyen og Bjørndalen. Gang- og sykkelvegnettet langs Vestre Rosten og John Aaes veg er også oppgradert. I tillegg er det bygd en ny turveg mellom Sentervegen og Heimdalsvegen.

Sentervegen blir en del av hovedsykkelnettet når det kommer ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Kommunen er i gang med reguleringsplanarbeid for dette.

Ny bussveg og rute 9 blir lagt om

Prosjektet inkluderer en bussveg som kobler Sentervegen og Sivert Thonstads veg. AtB opplyser at de vil legge om rute 9 fra 27. august. Rute 9 vil betjene holdeplassene City Syd E6 i begge retninger. Dette vil gi en rask framføring mellom Lundåsen, Kattem og Heimdal mot City Syd / Tillerområdet.

 

Fakta om prosjektet:

550 meter ny tofelts veg, sykkelveg med fortau på den ene siden,  og fortau på den andre siden
400 meter oppgradering av gang- og sykkelvegnett langs Vestre Rosten og John Aas veg.
100 meter bussveg med fortau på en side
Ny turveg mellom Sentervegen og Heimdalsvegen
Vestre Rosten er lagt i bru over Sentervegen
Vann, avløp og fjernvarme for å klargjøre for bygging på nye tomter
Belysning og grøntanlegg, tilhørende kabel og ledningsarbeid

Det er Statens vegvesen som har gjennomført prosjektet til 115 millioner, hvor 2/3 er finansiert av Miljøpakken og resten av kommunen. BL Entreprenør har utført arbeidet.