Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 04 juni 2015

Lesetid: 2 min

Ny sykkelveg åpnet på Rosten

Miljøpakken har åpnet ny gang- og sykkelveg langs E6 ved City Syd.

 

Fredag 5. juni 2015 åpnet Miljøpakken en 850 meter ny gang- og sykkelveg langs E6 ved City Syd.

Miljøpakken delte ut sykkelsetetrekk og sjokolade til de første syklistene. Sykkelplanleggerne Ivar Arne Devik og Erik Jørgen Jølsgard var tilstede og snakket med brukerne. Syklistene var kjempefornøyd med ny sykkelveg. Dette er en rask sykkelveg med tre bruer over sterkt trafikkerte veger, og ingen ventetid ved lyskryss.

Viktig utvidelse av sykkelvegnettet i Tillerbyen

I sør er den nye sykkelvegen knyttet sammen med sykkelbrua over E6 fra Vintervegen til XXL som sto ferdig i november 2013. Brua binder sammen Vestre Rosten med Østre Rosten. I nord er den koblet til eksisterende gang- og sykkelveger rundt Tonstadkrysset. Målet på sikt er å få et sammenhengende gang- og sykkelnett fra sentrum til Tiller uten kryssing av sterkt trafikkerte veger. Sykkelkart Tillerbyen 2015

Gjorde en god jobb

Statens vegvesen har hatt byggherreansvaret, og det er entreprenøren PEAB som har bygd anlegget. – De har gjort en god jobb. Arbeidet har vært godt planlagt, og er utført med god kvalitet til riktig tid, sier byggeleder Svein Selliseth i Statens vegvesen.