Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 07 desember 2015

Lesetid: 3 min

770 boliger har fått mindre støy

Bygging av støyskjermer har gitt bedre bomiljø.

Miljøpakken har et mål om å redusere antall personer som er plaget av trafikkstøy i Trondheim. Det er gjort mange støytiltak de siste åra. Fra 2012-2015 er det bygget støyskjermer som har gitt redusert støy i 770 boliger.

Bedre støyskjerming i Okstadbakken

– Støytiltakene langs E6 utgjør en stor forskjell for de som bor i området. 300 boliger på Selsbakk, Hallset, Fossegrenda og Kroppanmarka har fått redusert støy, sier prosjektleder Almar Aronsen. De gamle støyskjermene øverst i Okstadbakken er i år skiftet ut med nye skjermer som gir vesentlig bedre støyskjerming. I fjor ble det bygd skjermer langs E6 nederst i Okstadbakken.

Målet for prosjektet var å reduserte utendørs støy til under 60 desibel for flest mulig av de støyutsatte boligene. Det er en stor forbedring. Boligene nærmest E6 på Selsbakk/Hallset har hatt et utendørs støynivå på over 70 desibel, mens boligene lengre bak har mellom 65-69 desibel. Boligene nærmest E6 på Leirfossen har også utendørs støynivå mellom 65-69 desibel.

Støyskjermer i Oslovegen

Beboere i 10 hus i Sivert Dahlens veg har også fått redusert støy. I 2015 er det bygget 375 meter støyskjermer langs rv. 706 i Osloveien mellom Sluppen og Stavne.

Støyskjermer langs Østre Rosten

Miljøpakken er snart ferdig med 1070 meter med skjermer langs Østre Rosten, fra Tiller helse- og velferdssenter og sørover forbi innkjøringen til fv. 901/Tillerringen. 50 boliger ligger langs strekningen, og i tillegg vil bebyggelsen lengre bak nyte godt av skjermene.

Oversikt over støytiltak i Miljøpakken siste fire år

Kontrakt År Antall boliger Redusert støy Meter støyskjerm
E6 Sentervegen – Tonstad 2013 210 langs E6 i Jarvegen 600
Østre og Vestre Rosten 2013 150 Tonstadbrinken, Rostengrenda 650
E6 Okstadbakken 2014 300  Selsbakk, Hallset, 1360
2015 Fossegrenda og Kroppanmarka 860
Oslovegen/Sivert Dahlens veg 2015 10 Sivert Dahlens veg 370
Østre Rosten 2015 100 fra Tiller helse- og velferdssenter til fv. 901/Tillerringen. 1070
Sum 2012-2015   770   4910
 I  tillegg til støyskjermer er det gjort fasadetiltak for ca. 240 boliger, men mange av disse er de samme som også har fått effekt av skjermer.