770 boliger har fått mindre støy

Publisert 07.12.2015
Innholdet ble sist endret for over ett år siden. Derfor kan innholdet være utdatert.

Bygging av støyskjermer har gitt bedre bomiljø.

Miljøpakken har et mål om å redusere antall personer som er plaget av trafikkstøy i Trondheim. Det er gjort mange støytiltak de siste åra. Fra 2012-2015 er det bygget støyskjermer som har gitt redusert støy i 770 boliger.

Bedre støyskjerming i Okstadbakken

– Støytiltakene langs E6 utgjør en stor forskjell for de som bor i området. 300 boliger på Selsbakk, Hallset, Fossegrenda og Kroppanmarka har fått redusert støy, sier prosjektleder Almar Aronsen. De gamle støyskjermene øverst i Okstadbakken er i år skiftet ut med nye skjermer som gir vesentlig bedre støyskjerming. I fjor ble det bygd skjermer langs E6 nederst i Okstadbakken.

Målet for prosjektet var å reduserte utendørs støy til under 60 desibel for flest mulig av de støyutsatte boligene. Det er en stor forbedring. Boligene nærmest E6 på Selsbakk/Hallset har hatt et utendørs støynivå på over 70 desibel, mens boligene lengre bak har mellom 65-69 desibel. Boligene nærmest E6 på Leirfossen har også utendørs støynivå mellom 65-69 desibel.

Støyskjermer i Oslovegen

Beboere i 10 hus i Sivert Dahlens veg har også fått redusert støy. I 2015 er det bygget 375 meter støyskjermer langs rv. 706 i Osloveien mellom Sluppen og Stavne.

Støyskjermer langs Østre Rosten

Miljøpakken er snart ferdig med 1070 meter med skjermer langs Østre Rosten, fra Tiller helse- og velferdssenter og sørover forbi innkjøringen til fv. 901/Tillerringen. 50 boliger ligger langs strekningen, og i tillegg vil bebyggelsen lengre bak nyte godt av skjermene.

Oversikt over støytiltak i Miljøpakken siste fire år

Kontrakt År Antall boliger Redusert støy Meter støyskjerm
E6 Sentervegen – Tonstad 2013 210 langs E6 i Jarvegen 600
Østre og Vestre Rosten 2013 150 Tonstadbrinken, Rostengrenda 650
E6 Okstadbakken 2014 300  Selsbakk, Hallset, 1360
2015 Fossegrenda og Kroppanmarka 860
Oslovegen/Sivert Dahlens veg 2015 10 Sivert Dahlens veg 370
Østre Rosten 2015 100 fra Tiller helse- og velferdssenter til fv. 901/Tillerringen. 1070
Sum 2012-2015   770   4910
 I  tillegg til støyskjermer er det gjort fasadetiltak for ca. 240 boliger, men mange av disse er de samme som også har fått effekt av skjermer.

Relaterte prosjekter