Miljøgate Olav Tryggvasons gate, prøveprosjekt

Olav Tryggvasons gate prøves ut som miljøgate. Hensikten er bedre fremkommelighet for grønne trafikanter, og et bymiljø hvor det er attraktivt å være. Gata skal etter hvert oppgraderes permanent, men nå gjennomføres et prøveprosjekt hvor mange ulike tiltak testes. Prosjektet har virkning fra mandag 16. juli.

Ny skilting er på plass. Det er nå gjennomkjøring forbudt for biler i Olav Tryggvasons gate. Det er påbudt kjøreretning opp Søndre gate fra begge retninger, og inn Jomfrugata fra øst, slik som vist på kartet under. For de som bare skal kjøre gjennom sentrum, anbefaler vi å velge Nordre avlastningsveg.

På den nordlige siden av gata er det flere møbleringssoner med beplanting, sitteplasser og sykkelparkering. Vi mangler fortsatt noen sykkelstativ, men de vil komme etter hvert.

To nye bussholdeplasser er bygget. Den gamle bussholdeplassen ved Nova har vært midlertidig stengt, men er nå åpnet på samme plass. Mellom Søndre og Nordre ligger en ny bussholdeplass vestover, som er tatt i bruk. Den erstatter både holdeplassen som var på motsatt side for Nova, og holdeplassen sørover i Søndre (på hjørnet mot Olav Tryggvasons gate).

Prøveprosjektet innebærer i korte trekk:
* Fire felt blir gjort om til to felt
* Det blir lov å kjøre inn i gata, men biltrafikken må svinge av enten i Søndre eller Jomfrugata (se bilde med skilt under)
* Sykkelfelt på begge sider
* Busstopp mot vest flyttes fram til kryss mot Nordre gate
* Fortau på nordsida (solsida) utvides der det er plass og gir plass til sitteplasser og trær
* Varelevering i sidegater

I byromsundersøkelsen som ble gjennomført i mai, kom det klart fram at folk ønsket seg mer grønt og flere sitteplasser i gata. Det er på plass nå, kan prosjektleder Sissel Hovin konstatere.

Opprinnelig var planen at Bakke bru skulle stenges for biltrafikk inn til byen, men formannskapet i Trondheim kommune vedtok at det likevel ikke skulle gjennomføres.

For å sikre at varelevering kan foregå så enkelt som mulig i forsøksperioden, er det planlagt flere nye soner for varelevering, samt justering av flere eksisterende soner. Dette skal kompensere for bortfallet av vareleveringsmuligheten i Olav Tryggvasons gate i størst mulig grad. Se kart for vareleveringssoner og mer informasjon her

Evaluering

Det er lagt opp til en omfattende evaluering av prøveprosjektet. Evaluering underveis og etter prøveperioden på 6 måneder skal rapporteres til formannskapet.

Evalueringen skal gjennomføres basert på følgende kategorier av kriterier:

  • * Gående, gateliv/opphold og opplevd kvalitet, samt næringslivets opplevelse
  • * Handel og omsetning
  • * Sykkelbruk
  • * Motortrafikk/bussfremkommelighet
  • * Trafikksikkerhet
  • * Effekt for transportaktører

 

Olav Tryggvasons gate er ett av fire store gateprosjekt. De andre tre er:
Elgeseter gate
Innherredsveien
Kongens gate

Relaterte prosjekter

Se alle treff