Ravelsveita får lys og varme

Miljøpakken skal sette i stand Ravelsveita, som går mellom Munkegata og Prinsens gate.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
Høst 2023 (ikke endelig avklart)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
8 mill. kr.
Ferdigstilling:
2023/24

Strekningen er ca 130 meter lang. Den skal få nytt og bedre dekke, bedre lys og undervarme. Særlig om vinteren er det vanskelig å ta seg fram her med snø og is på toppen av ujevn gatestein.

Ravelsveita fungerer som en effektiv snarvei mellom Munkegata og de travle bussholdeplassene i Prinsenkrysset. Tellinger viser 1600 til 2300 gående på en dag. Prosjektet skal gi et dekke som er universelt utformet. Planen er å bruke vannbåren fjernvarme for at folk skal kunne gå trygt også vinters tid.

Bildet over viser den smale, østlige delen av veita sett fra Munkegata. Også den vestlige delen har dårlig dekke. Her må det tas hensyn til varelevering.  Slik så det ut i den vestlige delen nærmest Prinsens gate sist vinter:

 

Relaterte artikler

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm

Støyskjerm ved Majorstuen barnehage