Infrastruktur trikk

Miljøpakken gir et delbidrag for jevnlig å oppgradere trikkeskinner og annen infrastruktur.

Prosjekttype:
Kollektiv
Status:
Pågår

Miljøpakken har hvert år siden 2010 gått inn med store beløp til investering og drift av trikken i Trondheim. I perioden 2021-2024 er det foreslått å bruke ca 150 mill. kr. Det omfatter blant annet drift og utbedring av skinnegang,  nytt spor på strekningen Bergsligata-Skansen, ny likeretter og ny arbeidsmaskin. Det faste tilskuddet til infrastruktur i perioden er ca 22 mill. kr. årlig.

Tidligere tilskudd har også sikret universell utforming av holdeplasser og vedlikehold av veien langs trikkesporet. Det er gjennomført en betydelig oppgradering av skinnegangen i Midtbyen, spesielt i området Kongens gate-St Olavs gate. Holdeplassen i St. Olavs gate ble flyttet nærmere Kongens gate som et ledd i byggingen av det nye kollektivknutepunktet i Prinsenkrysset.

Vi har også utbedret Tordenskiolds gate, og bedret forholdene for alle trafikanter. I tillegg er det gjort mindre arbeid langs skinnene der det er behov.

Uten Miljøpakken stopper trikken. Foto: Glen Musk.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)