Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm

Miljøpakken skal bygge gang- og sykkelveg og støyskjerm ved Lund snuplass.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2023 (usikkert)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
5,5 mill - behov for tillegg
Ferdigstilling:
2024 (usikkert)

Den aktuelle strekningen går langs Ringvålvegen – mellom undergang under Tunnelvegen i øst og kryss mot Lundvegen i vest. Prosjektet kom opp i forbindelse med at Lund ble bygd ut som snuplass for metrobusslinje 1 og 2. Det er forsinket på grunn av problemer knyttet til grunnerverv og usikkerhet rundt løsning for støyskjerm. Økte kostnader har forsinket ytterligere.

Miljøpakken skal også bygge fortau i Lundvegen.

Skissen under markerer planlagt gang- og sykkelveg og støyskjerm. Prosjektet berører også en holdeplass.

 

Relaterte artikler

Støyskjerm ved Majorstuen barnehage

Støyskjerming i Utleirvegen

Støyskjerm ved Lohove barnehage