Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm

Miljøpakken har bygd 200 meter gang- og sykkelveg og 160 meter støyskjerm ved Lund snuplass. Det øverste bildet er tatt ved asfaltering i november 2023.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
Sommer 2023
Status:
Pågår
Finansiering:
15 mill. kr.
Ferdigstilling:
Mai 2024

Og slik så det ut ved anleggsstart:
Støyskjermen og gang- og sykkelvegen sto ferdig i november 2023.  Avsluttende arbeid ved Lundvegen og grøntarbeid tas våen2024. Den aktuelle strekningen går langs Ringvålvegen – mellom undergang under Tunnelvegen i øst og kryss mot Lundvegen i vest. Prosjektet kom opp i forbindelse med at Lund ble bygd ut som snuplass for metrobusslinje 1 og 2. Det ble forsinket på grunn av problemer knyttet til grunnerverv og usikkerhet rundt løsning for støyskjerm. Økte kostnader har forsinket ytterligere.

Miljøpakken skal også bygge fortau i Lundvegen.

Skissen under markerer strekningen med gang- og sykkelveg og støyskjerm. Prosjektet berører også en holdeplass.

 

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Støyskjerm ved Majorstuen barnehage