Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm

Miljøpakken skal bygge 200 meter gang- og sykkelveg og 160 meter støyskjerm ved Lund snuplass.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
Vår 2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
15 mill. kr.
Ferdigstilling:
2024

Den aktuelle strekningen går langs Ringvålvegen – mellom undergang under Tunnelvegen i øst og kryss mot Lundvegen i vest. Prosjektet kom opp i forbindelse med at Lund ble bygd ut som snuplass for metrobusslinje 1 og 2. Det er forsinket på grunn av problemer knyttet til grunnerverv og usikkerhet rundt løsning for støyskjerm. Økte kostnader har forsinket ytterligere.

Miljøpakken skal også bygge fortau i Lundvegen.

Skissen under markerer planlagt gang- og sykkelveg og støyskjerm. Prosjektet berører også en holdeplass.

 

Relaterte artikler

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Støyskjerm ved Majorstuen barnehage

Støyskjerming i Utleirvegen