Elgeseter gate

Elgeseter gate skal bli en urban gate der det er bedre å oppholde seg. Metrobusstrasé for kollektivtrafikk skal være en viktig del av gata. Det må også tas hensyn til utbyggingen av NTNUs campus i dette området.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
Tidligst 2025
Status:
Under planlegging

Miljøpakken og Trøndelag fylkeskommune/Trondheim kommune arbeider med gateprosjektet Elgeseter gate.  

Bakgrunn
Bymiljøavtalen som ble inngått i 2016 innebærer at fire sentrale gater inn mot Trondheim sentrum skal bygges om, blant for å legge til rette for de nye metrobusslinjene.

Staten har bevilget penger til utbygging av infrastruktur for Metrobuss. De fire gateprosjektene skulle etter planen ferdigstilles i løpet av 2023, men dette er forskjøvet blant annet for å unngå bygging i Elgeseter gate samtidig som Osloveien blir stengt når Nydalsbrua (ny Sluppen bru) skal bygges ut. Brua bygges i perioden 2020-2023.

Det er gjennomført omfattende utredninger for Elgeseter gate i flere år, og det har pågått en diskusjon mellom faglige etater og i det politiske miljøet om valg av løsning for bussene.

Status 2023
– Det er politisk vedtatt å bevare de tre gårdene Elgesetergate 4, 6 og 30B. Dagens gateløp vil dermed bli brukt også i framtida.
– Derfor tas det nå som utgangspunkt at bussene kommer til å gå i sidestilte kollektivfelt – ikke midtstilte felt som også har vært utredet.
– Bruk av gatene ved Samfundet: En utredning som beskriver ulike løsninger for bruk av disse gatene var ute på høring til 9. oktober. Se Høringsnotat.
– Planlagt framdrift tilsier vedtatt reguleringsplan høsten 2024.

Videre arbeid 
skal i første omgang avklare:
a. Prinsipp for gatebruk rundt Studentersamfundet
b. Overordnede rammer for utforming av Elgeseter gate
c. Geografisk utstrekning av prosjektet
d. Finansieringskilder for bygging av Elgeseter gate

Litt historikk – tidligere utredninger
Rive eller bevare bygg?
Det er nå vedtatt ikke å rive de tre gårdene Elgeseter gate 4, 6 og 30B. Les om byggene:
Elgeseter gate 4 – tilstandsanalyse
Elgeseter gate 4 – verdivurdering
Elgeseter gate 6 – tilstandsanalyse
Elgeseter gate 6 – verdivurdering
Elgeseter gate 30B – tilstandsanalyse
Elgeseter gate 30B – verdivurdering

Buss på sidene eller midt gata?
Det går mot sidestilte kollektivfelt. Norconsult har laget en rapport om sidestilt og midtstilt løsning
Nedenfor ser du videoer av to alternativer som er utredet tidligere.

Løsningene er vist med og uten bevaring av gårdene Elgeseter gate 4, 6 og 30b. Med bevaring er i merket «B» i videoene.

Tunneler i gata?
Utredninger førte til at man gikk bort fra ideen om å bygge tunneler under Elgeseter gate. Blant annet viste det seg å være svært vanskelig å finne løsninger for utløp/ramper til tunnelene i gateløpet.

Se historikk med politisk behandling

Planprogram
Planprogram for reguleringsplanen ble fastsatt i bygningsrådet høsten 2018. Planprogrammet viser den videre planleggingen og forteller om formålet med og forutsetninger for planprosessen. Det beskriver fremdrift, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger.

Forslag til planprogram

Fire store gateprosjekt
Elgeseter gate er det største av fire store gateprosjekt som inngår i nest etappe av utbygging for Metrobuss. De andre er:
Innherredsveien
Olav Tryggvasons gate
Kongens gate

 

Alternativ 1A sett mot sør

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)