Elgeseter gate

Elgeseter gate skal bli en urban gate der det er bedre å oppholde seg. Metrobusstrasé for kollektivtrafikk skal være en viktig del av gata. Det må også tas hensyn til utbyggingen av NTNUs campus i dette området.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
Tidligst 2024
Status:
Under planlegging

Miljøpakken/Trondheim kommune har startet arbeidet med gateprosjektet Elgeseter gate.  

Bakgrunn
Bymiljøavtalen som ble inngått i 2016 innebærer at fire sentrale gater inn mot Trondheim sentrum skal bygges om, blant for å legge til rette for de nye metrobusslinjene.

Staten har bevilget penger til utbygging av infrastruktur for Metrobuss. De fire gateprosjektene skulle etter planen ferdigstilles i løpet av 2023, men dette er forskjøvet blant annet for å unngå bygging i Elgeseter gate samtidig som Osloveien blir stengt når Nydalsbrua (ny Sluppen bru) skal bygges ut. Brua bygges i perioden 2020-2024.

Det er gjennomført omfattende utredninger for Elgeseter gate i flere år, og det har pågått en diskusjon mellom faglige etater og i det politiske miljøet om valg av løsning for bussene. Arbeidet med reguleringsplan ble gjenopptatt i 2018.

Rive eller bevare bygg?
Ett spørsmål som skal avklares politisk i 2020 er om Elgeseter gate 4, 6 og 30B skal rives. I oktober 2020 gikk flertallet i Trondheim bystyre inn for å bevare de tre gårdene. Les om byggene:
Elgeseter gate 4 – tilstandsanalyse
Elgeseter gate 4 – verdivurdering
Elgeseter gate 6 – tilstandsanalyse
Elgeseter gate 6 – verdivurdering
Elgeseter gate 30B – tilstandsanalyse
Elgeseter gate 30B – verdivurdering

To alternativer for bussene
Bystyret vedtok 12.april. 2018 at det skulle utredes to alternative løsninger for hvor bussene skal gå i Elgeseter gate.

– Midtstilte kollektivfelt (bussfelt i midten av gata og bilfelt på sidene)

– Parallellført bussgate mot vest (bussfelt i vest og bilfelt øst i gata)

Protokoll med vedtak 12. april 2018

Disse to alternativene er utredet. Nedenfor ser du videoer av løsningene.

Løsningene er vist med og uten bevaring av gårdene Elgeseter gate 4, 6 og 30b. Med bevaring er i merket «B» i videoene.

Resultatet av utredningen er beskrevet i rapportene som du kan lese her

– Alternativer for Elgeseter gate: Sammenstillingsrapport

– Alternativer for Elgeseter gate: Hovedrapport

Planprogram
Planprogram for reguleringsplanen ble fastsatt i bygningsrådet høsten 2018. Planprogrammet viser den videre planleggingen og forteller om formålet med og forutsetninger for planprosessen. Det beskriver fremdrift, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger.

Forslag til planprogram

Hva skjer framover?
Høsten 2018 bestemte politikerne at rådmannen må legge fram forslag til detaljregulering med både sidestilt og med midtstilt kollektivtrase i Elgeseter gate. Saksframlegget kan du lese her

Norconsult har laget en rapport om sidestilt og midtstilt løsning

Videre arbeid med den løsningen politikerne velger kan gi flere varianter. Dette gjelder for eksempel utforming av kryss, fotgjengeroverganger og tilbud for syklister. Den endelige løsningen blir ikke nødvendigvis nøyaktig som videoen viser.

Historikk
Tidligere utredninger førte til at man gikk bort fra ideen om å bygge tunneler under Elgeseter gate. Blant annet viste det seg å være svært vanskelig å finne løsninger for utløp/ramper til tunnelene i gateløpet.

Se historikk med politisk behandling

Fire store gateprosjekt
Elgeseter gate er det største av fire store gateprosjekt som inngår i nest etappe av utbygging for Metrobuss. De andre er:
Innherredsveien
Olav Tryggvasons gate
Kongens gate

 

 

Alternativ 1A sett mot sør

Relaterte artikler

Kolstadvegen – kollektivfelt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer

Innfartsparkering Ler, Melhus