Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2023
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
2023

Miljøpakken har opp gjennom årene gitt et stort antall bussholdeplasser universell utforming. For rutestrukturendringen i 2019 med introduksjon av metrobussen ble metrobusslinjene prioritert for ombygging. Rundt 150 stopp på de tre hovedlinjene i Trondheim ble nybygd eller utbedret.

De resterende holdeplassene ble ikke oppgradert, men en rekke av disse betjenes nå av 18 meter lange leddbusser. Kun et fåtall av holdeplassene er tilpasset leddbussens lengde. Leddbussene klarer dermed ikke å legge inntil plattform med alle innganger. Siden har Miljøpakken derfor utbedret flere busstopp også utenfor metrobusslinjene for å sikre universell utforming, tilgjengelighet og sikker bruk.

Pakke 4 inkluderer oppgradering av følgende tre holdeplasser med til sammen seks plattformer:

  • Høgreina øvre (2 plattformer)
  • Høgreina (2 plattformer)
  • Øvre Flatåsveg (2 plattformer)

Holdeplassene får universell utforming og tilstrekkelig lengde og bredde på plattformen.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 2)