Elektrisk veg – pilotprosjekt

80 meter av Kvenildstrøa ved Sandmoen bussdepot skal bygges om til elektrisk veg. Du ser strekningen på bildet. Pilotprosjektet skal finne ut om lading fra bakken vil fungere i Trondheim. I så fall kan vi få en helelektrisk busspark.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2024
Status:
Under planlegging
Finansiering:
16 mill. (Miljøpakkens bidrag)
Ferdigstilling:
2025


Myndighetene krever at alle nye bybusser skal være utslippsfrie fra 2025. AtB forbereder nytt bussanbud som gjelder fra 2029. Da må bussparken være grønn. I dag går bare noen få, korte linjer i Trondheim på strøm. Disse bussene lader ved depot.

Trondheim som pioner
Pilotprosjektet på Sandmoen er det første i verden der såkalt induktiv lading testes ut under vinterlige forhold med slaps, snø og is. Induktiv lading betyr at bussene lader batterier rett fra bakken, enten mens de kjører eller står parkert. Prosjektet er et samarbeid mellom Miljøpakken, AtB og Trøndelag fylkeskommune.

Ladefelt i Midtbyen?
Vegstrekningen på Sandmoen skal bygges om til en strømførende trasé sommeren og høsten 2024. Testing skal kunne starte ved årsskiftet 2024/25. To el-busser vil bli bygd om for å kunne ta imot lading fra bakken. Hvis teknologien fungerer, kan Midtbyen få el-veger innen AtB må skaffe nye busser i 2029. Busstrafikken er tettest i sentrum, og dermed blir også lading mest effektivt der. NB! Ingen skal kunne få støt fra ladefeltene.

Må ha kjempebatterier
Dagens batteriteknologi egner seg dårlig i Trondheim.  Hvis store Metrobusser skal komme opp Okstadbakkan på strøm, må batteriene være så store og tunge at de tar mye av passasjerplassen. Hver Metrobuss kjører i snitt ca 400 km på en dag. Uten lading i løpet av dagen krever det batterier på nesten 10 tonn. Et alternativ er å gå over til bare små busser. Det er dyrt og krever mange sjåfører, som er mangelvare.

Andre mulige løsninger er:
– Fortsatt lading på depot med økt ladetid og/eller økt effekt.
– Hybridløsninger som batteri/hydrogen eller batteri/biogass.
– Kjøreledning i gata/trolley (vurdert som lite realistisk)

Relaterte artikler

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 2)