Nordre Ilevollen

Miljøpakken bygger om Nordre Ilevollen langs Ilaparken.

Prosjekttype:
Kollektiv
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
Januar 2023
Status:
Pågår
Finansiering:
110 mill kr
Ferdigstilling:
Sommer 2024

Denne viktige traseen for buss og trikk er i svært dårlig forfatning. Nordre Ilevollen inngår i gateprosjektet Kongens gate, men strekningen tas ut og bygges om som en første etappe. Den aktuelle traseen er ca. 400 meter.

NB – se bildet under! Fra mandag 20. februar flyttes holdeplassen mot  byen i Nordre Ilevollen til en midlertidig holdeplass ved Nidareid.

Prosjektet i hovedtrekk:

  • Trikken får nytt trikkespor, nytt snuspor ved Koefoedgeilan tilpasset lengre trikker, og nye kontaktledningsmaster
  • Nytt gatelegeme med betong og asfalt
  • Utvidet plattform på dagens holdeplass for buss og trikk inn mot byen
  • Nye holdeplasser for buss og trikk ut fra byen, utenfor Hjorten helse- og velferdssenter
  • Nytt fortau med betongheller langs husrekka

Investeringene i anlegg for trikken utgjør ca. halvparten av kostnadene.

En del trær  felles for å kunne bygge fortau og holdeplasser og grave for vann- og avløpsledninger. Trærne blir erstattet. En midlertidig holdeplass ved Nidareid erstatter holdeplasser i Nordre Ilevollen mens arbeidet pågår.

Mer informasjon hos kommunalteknikk/Trondheim kommune

Skraveringen viser området hvor det skal jobbes:

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)