Nordre Ilevollen

Miljøpakken skal bygge om Nordre Ilevollen langs Ilaparken.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
110 mill kr
Ferdigstilling:
2023

Gata er en viktig trase for buss og trikk, men i svært dårlig forfatning. Nordre Ilevollen inngår i gateprosjektet Kongens gate, men strekningen tas ut og bygges om som en første etappe. Den aktuelle traseen er ca 400 meter.

Viktigste tiltak:
Nytt trikkespor.
Nytt gatelegeme med betong og asfalt.
Stasjon med 60 meter lang plattform for metrobuss og trikk.
Bedre fortau.

Investeringene i anlegg for trikken utgjør ca halvparten av kostnadene.

Relaterte artikler

Stjørdal stasjon og andre planer i Stjørdal

Hommelvik stasjon og andre planer i Malvik

Ny Trondheim sentralstasjon