Fortau i Gammel-lina

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023, uavklart
Status:
Under planlegging
Finansiering:
32mill kr
Ferdigstilling:
2023/2024, tidligst

Fortauet langs Gammel-lina fra Bekkvegen til Gammel-lina 38/Selsbakkvegen skal utbedres og bli bredere. Den aktuelle strekningen er i overkant av 600 meter lang. Det kommer en opphøyd overgang ved kryss mot Selsbakkvegen. Fortau mangler helt i Magasinvegen, mens fortauet i Gammel-lina er for smalt til å brøytes om vinteren. Strekningen er skoleveg for barn ved Hallset barneskole og Selsbakk ungdomsskole.

Behov for grunnerverv på 180 meter gjør framdriften usikker. Målet er å starte bygging høsten 2023 der grunnerverv er i orden samtidig som det blir laget reguleringsplan for å sikre erverv på resten av strekningen.  Anlegget blir kombinert med bytte av vann- og avløpsledninger. Gul linje på bildet under viser hvor det er klart for å bygge. Prikket linje er strekningen som må reguleres fordi det ikke har lyktes å få til frivillig avtale om salg av grunn.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion