Fortau i Gammel-lina

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023, uavklart
Status:
Under planlegging
Finansiering:
25 mill kr
Ferdigstilling:
2023/2024, tidligst

Fortauet langs Gammel-lina fra Bekkvegen til Gammel-lina 38 skal utbedres og bli bredere. Den aktuelle strekningen er i overkant av 600 meter lang. Det kommer en opphøyd overgang ved kryss mot Selsbakkvegen. Behov for grunnerverv gjør framdriften usikker. Det er behov for å gjøre området tryggere for myke trafikanter. Bygging vil trolig ikke starte før anleggsarbeidet ved Nydalsbrua går mot slutten i 2023.

Relaterte artikler

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion

Fortau langs Saksvikkorsen