Fortau i Gammel-lina

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2024 (første del) og tidligst 2025 (regulert del)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
32 mill kr
Ferdigstilling:
2026/2027 (hele strekningen)

Fortauet langs Gammel-lina fra Bekkvegen til Gammel-lina 38/Selsbakkvegen skal utbedres og bli bredere. Den aktuelle strekningen er i overkant av 600 meter lang. Det kommer en opphøyd overgang ved kryss mot Selsbakkvegen. Fortau mangler helt i Magasinvegen, mens fortauet i Gammel-lina er for smalt til å brøytes om vinteren. Strekningen er skoleveg for barn ved Hallset barneskole og Selsbakk ungdomsskole.

Behov for grunnerverv på ca 200 meter har gjort framdriften usikker. Gul linje på bildet under viser hvor det er klart for å bygge. Prikket linje markerer en strekning som krever regulering fordi det ikke har lyktes å få til frivillig avtale om salg av grunn. Mer om regulering under bildet.

Reguleringsplan
Planområdet som skal reguleres utgjør en strekning på ca. 220 meter langs Magasinvegen og Gammel-lina, i tillegg er Kooperativ-bakken tatt med.

Reguleringsplanarbeidet er nå i gang.

Dokumenter:
Planinitiativ
Varselbrev om oppstart av planarbeid
Kart, planavgrensning
Tilbakemeldingsbrev fra Byplan

Åpent møte 13.11.2023:
Presentasjon folkemøte på Selsbakk

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen