Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 1)

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2021
Status:
Ferdig
Finansiering:
20 mill kr (pakke 1)
Ferdigstilling:
2021–2022

Miljøpakken har opp gjennom årene gitt et stort antall holdeplasser universell utforming. Før oppstart for Metrobuss i 2019 ble det nybygd eller utbedret ca. 150 stopp på de tre hovedlinjene i Trondheim. Siden har Miljøpakken utbedret flere busstopp også utenfor disse linjene.

Først i løypa i Trondheim sto disse (pakke 1):

  • Asbjørn Øverås’ veg på Risvollan
  • Saupstadringen 109
  • Stavset endeholdeplass
  • Vestlia endeholdeplass

Busslomme blir kantstopp for å gi plass til leddbusser, og det blir bedre tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Disse er planlagt i neste omgang (pakke 2):

  • Alfheimsvingen, Stavset (linje 11)
  • Charlottenlund videregående skole, Brundalen (linje 14)
  • Christian Jelstrups vei, Ila (linje 11)
  • Oppsynsmann Eggens veg, Heimdal (linje 46)
  • Thaulowbakken, Marienborg (linje 13, 20, 23)
  • Voll gård, Moholt (linje 14)

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)