Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2021
Status:
Under planlegging
Finansiering:
20 mill kr (pakke 1)
Ferdigstilling:
2021-2023

Miljøpakken har opp gjennom årene gitt et stort antall holdeplasser universell utforming. Før oppstart for Metrobuss i 2019 ble det nybygd eller utbedret ca 150 stopp på de tre hovedlinjene i Trondheim. Nå skal flere busstopp utenfor disse linjene utbedres.

Først i løypa i Trondheim står disse (pakke 1):

 • Asbjørn Øverås’ veg på Risvollan
 • Saupstadringen 109
 • Stavset senter, begge retninger
 • Stavset endeholdeplass
 • Vestlia endeholdeplass

Busslomme blir kantstopp for å gi plass til leddbusser, og det blir bedre tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Disse er planlagt i neste omgang (pakke 2):

 • Alfheimsvingen, Stavset (linje 11)
 • Charlottenlund videregående skole, Brundalen (linje 14)
 • Christian Jelstrups vei, Ila (linje 11)
 • Oppsynsmann Eggens veg, Heimdal (linje 46)
 • Thaulowbakken, Marienborg (linje 13, 20, 23)
 • Voll gård, Moholt (linje 14)

En rekke andre holdeplasser skal utbedres, deriblant 14 stopp på FV. 950 Kockhaugveien-Malvik grense. Nye holdeplasser kommer også.

Relaterte artikler

Kolstadvegen – kollektivfelt

Innfartsparkering Ler, Melhus

Kongens gate