Bedre kryss i Jakobslivegen

Problemkrysset Jakoblisvegen/Hørløcks veg skal utbedres.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2024
Status:
Under planlegging
Finansiering:
6,6 mill. kr.
Ferdigstilling:
2024

Miljøpakken bygger om det trange og sterkt trafikkerte krysset for å unngå at busser og biler kjører på fortauet. Fortauet utvides. Det kommer også bedre lys.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Fortau ved Ranheim stadion